โอกาสงานในยุโรป “กรีซ” รับคนไทยจำนวนมาก ไปถูกกฎหมาย เช็กที่นี่

กรีซ
Photo: Matt Artz/unsplash

เช็กรายละเอียดสมัครและคัดเลือกคนไทยไปทำงานประเทศกรีซ ไปอย่างถูกกฎหมายไม่มีค่าบริการ ฟรีตั๋วเครื่องบิน ที่พัก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า พบประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ของกรมการจัดหางาน มีระบุ หาคนไทยจำนวนมาก ไปทำงานที่ประเทศกรีซกับนายจ้าง National Union of Agricultural Cooperatives of Greece-Etheas โดยอนุญาตให้ 2 บริษัทเท่านั้น รับสิทธิสมัครและคัดเลือกคนไทย และห้ามเรียกเก็บหรือรับค่ายริการ ค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคนหางาน ดังนี้

1. บริษัทจัดหางาน ท็อปเทีย จำกัด

รับสิทธิสมัครและคัดเลือกคนไทยในตำแหน่ง ดังนี้

 • การเพาะปลูกในโรงเรือน จำนวน 400 คน
 • ปศุสัตว์ 400 คน
 • การเพาะปลูกแบบทั่วไป 400 คน
 • การเพาะปลูกผลไม้ 394 คน
 • การเพาะปลูกผัก 300 คน
 • การเพาะปลูกมะกอก 300 คน
 • เกษตรแปรรูป 800 คน

รวม 7 ตำแหน่ง 2,994 คน ปฏิบัติงาน ณ Arkadias 25 Athens Greece รับสมัครถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ติดต่อ บริษัทจัดหางาน ท็อปเทีย จำกัด โทร. 0-2433-4117

2. บริษัทจัดหางาน เอ.เค.แกรนด์ จำกัด

รับสิทธิสมัครและคัดเลือกคนไทยในตำแหน่ง ดังนี้

 • พนักงานเพาะปลูกโรงเรือน จำนวน 200 คน
 • พนักงานปศุสัตว์ 200 คน
 • พนักงานเพาะปลูกธัญพืช 200 คน
 • พนักงานเพาะปลูกผลไม้ 200 คน
 • พนักงานปลูกพืชผัก 200 คน
 • พนักงานปลูกพืชผล 200 คน
 • พนักงานเก็บเกี่ยวพืชผล 200 คน
 • พนักงานฝ่ายเกษตรแปรรูป 500 คน

รวม 7 ตำแหน่ง 1,700 คน รับสมัครถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ติดต่อ บริษัทจัดหางาน เอ.เค.แกรนด์ จำกัด โทร. 0-2949-9572

ค่าจ้าง สวัสดิการ ระยะเวลาทำงาน

4.5 ยูโรต่อขั่วโมง สำหรับ 7 ชั่วโมงแรก (ประมาณ 170.10 บาทต่อชั่วโมง) และ 5 ยูโรต่อขั่วโมง สำหรับ 3 ชั่วโมงสุดท้าย (ประมาณ 189 บาทต่อชั่วโมง)

– ระยะเวลาจ้างงาน 12 เดือน สามารถต่อสัญญาได้

– ระยะเวลาทดลองงาน 30 วัน

– ชั่วโมงทำงานปกติ 10 ชั่วโมงต่อวัน ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

– นายจ้างจัดอาหารและที่พักให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า

– ค่าโดยสารเครื่องบิน นายจ้างจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยไม่คิดมูลค่า


– อื่น ๆ เป็นไปตามกฎหมายแรงงานประเทศกรีซ