เอสซีจีซี ผนึก ซีพลาสต์ บุกตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกยุโรป

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) และซีพลาสต์ (Sirplaste) ประเทศโปรตุเกส ประกาศความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุโรป โดยลงทุนด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในประเทศโปรตุเกสสำเร็จตามแผน ทำให้มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงรวม 45,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิม 9,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

“ธนวงษ์ อารีรัชชกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง SCGC และซีพลาสต์ ประเทศโปรตุเกส ว่า ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ร่วมกับซีพลาสต์มีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

โดยบริษัทลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิล และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงานซีพลาสต์ ประเทศโปรตุเกส เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมเดินเครื่องจักร โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มสินค้าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น จำนวน 9,000 ตัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่กำลังเติบโต

โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในบ้าน เพื่อตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้าทั่วโลก และผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรป ทั้งยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการพัฒนา Green Innovation และเดินหน้าขยายกำลังการผลิตกลุ่มพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM ตามเป้าหมาย 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573

Advertisment
ริคาโด เพอร์เรียรา
ริคาโด เพอร์เรียรา

“ริคาโด เพอร์เรียรา” กรรมการผู้จัดการใหญ่ Sirplaste กล่าวเสริมว่า ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ประกาศความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตที่เพิ่มเป็น 45,000 ตันต่อปี รวมไปถึงความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลให้ดียิ่งขึ้น

ทำให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคือ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน EuCertPlast มาตรฐานยุโรปที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ทำให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคมั่นใจถึงแหล่งที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

“อนาคต ซีพลาสต์มีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในโปรตุเกส และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ทั้งนี้ เราต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด”

นับเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง

Advertisment