ม.33-ม.39 ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.ตามสิทธิฟรี

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ป่วยไข้หวัดใหญ่และโควิดช่วงหน้าฝน

ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลตามสิทธิฟรี ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน โดยเดิมสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดให้มีการป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตน ในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ซึ่งกำหนดปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการขยายระยะเวลามีรายละเอียดดังนี้

– ปี 2566 ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม ของทุกปี

– ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisment

นายบุญสงค์กล่าวด้วยว่า ผู้ประกันตนหากพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง และสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ

กรณีสถานพยาบาล ตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0-2956-2502 และ 2510 แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประกันสังคม