เคาะแล้ว ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาท ภูเก็ตสูงสุดวันละ 370 บาท

แรงงาน

เคาะแล้ว ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2567 วันละ 2-16 บาท สูงสุดภูเก็ต 370 บาท นำเข้า ครม. 12 ธ.ค. 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ที่กระทรวงแรงงานในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 เพิ่มในอัตราวันละ 2-16 บาท (เฉลี่ยร้อยละ 2.37) แบ่งเป็น 17 อัตรา โดยอัตราสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ต วันละ 370 บาท และอัตราต่ำสุดคือ จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, และยะลา วันละ 330 บาท โดยจะนำเข้า ครม. 12 ธันวาคม 2566 นี้ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทํางานสามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของไตรภาคี ที่เป็นตัวแทนของทุกฝ่ายคือ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ

ทั้งนี้ ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันในปี 2567 ทั้ง 17 อัตรา มีอัตราเฉลี่ย 345 บาท รวม 77 จังหวัด

ตารางสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน ปี 2567 (จำนวน 17 อัตรา)

 • 370 บาท 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต (เดิม 354 บาท)
 • 363 บาท 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร (เดิม 353 บาท) จังหวัดนครปฐม (เดิม 353 บาท) นนทบุรี (เดิม 353 บาท) ปทุมธานี (เดิม 353 บาท) สมุทรปราการ (เดิม 353 บาท) และสมุทรสาคร (เดิม 353 บาท)
 • 361 บาท 2 จังหวัด คือ ชลบุรี (เดิม 354 บาท) และระยอง (เดิม 354 บาท)
 • 352 บาท 1 จังหวัด คือ นครราชสีมา (เดิม 340 บาท)

 

 • 351 บาท 1 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม (เดิม 338 บาท)
 • 350 บาท 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา (เดิม 343 บาท) สระบุรี (เดิม 340 บาท) ฉะเชิงเทรา (เดิม 345 บาท) ปราจีนบุรี (เดิม 340 บาท) ขอนแก่น (เดิม 340 บาท) และเชียงใหม่ (เดิม 340 บาท)
 • 349 บาท 1 จังหวัด คือ ลพบุรี (เดิม 340 บาท)
 • 348 บาท 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี (เดิม 340 บาท) นครนายก (เดิม 338 บาท) และหนองคาย (เดิม 340 บาท)

 

 • 347 บาท 2 จังหวัด คือ กระบี่ (เดิม 340 บาท) และตราด (เดิม 340 บาท)
 • 345 บาท 15 จังหวัด คือ กาญจนบุรี (เดิม 335 บาท) ประจวบคีรีขันธ์ (เดิม 335 บาท) สุราษฎร์ธานี (เดิม 340 บาท) สงขลา (เดิม 340 บาท) พังงา (เดิม 340 บาท) จันทบุรี (เดิม 338 บาท) สระแก้ว (เดิม 335 บาท) นครพนม (เดิม 335 บาท) มุกดาหาร (เดิม 338 บาท) สกลนคร (เดิม 338 บาท) บุรีรัมย์ (เดิม 335 บาท) อุบลราชธานี (เดิม 340 บาท) เชียงราย (เดิม 332 บาท) ตาก (เดิม 332 บาท) พิษณุโลก (เดิม 335 บาท)

 

 • 344 บาท 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี (เดิม 335 บาท) ชุมพร (เดิม 332 บาท) สุรินทร์ (เดิม 335 บาท)
 • 343 บาท 3 จังหวัด คือ ยโสธร (เดิม 335 บาท) ลำพูน (เดิม 332 บาท) นครสวรรค์ (เดิม 335 บาท)
 • 342 บาท 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช (เดิม 332 บาท) บึงกาฬ (เดิม 335 บาท) กาฬสินธุ์ (เดิม 338 บาท) ร้อยเอ็ด (เดิม 335 บาท) เพชรบูรณ์ (เดิม 335 บาท)
 • 341 บาท 5 จังหวัด คือ ชัยนาท (เดิม 335 บาท) สิงห์บุรี (เดิม 332 บาท) พัทลุง (เดิม 335 บาท) ชัยภูมิ (เดิม 332 บาท) และอ่างทอง (เดิม 335 บาท)

 

 • 340 บาท 16 จังหวัด ระนอง (เดิม 332 บาท) สตูล (เดิม 332 บาท) เลย (เดิม 335 บาท) หนองบัวลำภู (เดิม 332 บาท) อุดรธานี (เดิม 340) มหาสารคาม (เดิม 332 บาท) ศรีสะเกษ (เดิม 332 บาท) อำนาจเจริญ (เดิม 332 บาท) แม่ฮ่องสอน (เดิม 332 บาท) ลำปาง (เดิม 332 บาท) สุโขทัย (เดิม 332 บาท) อุตรดิตถ์ (เดิม 335 บาท) กำแพงเพชร (เดิม 332 บาท) พิจิตร (เดิม 332 บาท) อุทัยธานี (เดิม 332 บาท) และราชบุรี (เดิม 332 บาท)

 

 • 338 บาท 4 จังหวัด คือ ตรัง (เดิม 332 บาท) น่าน (เดิม 328 บาท) พะเยา (เดิม 335 บาท) แพร่ (เดิม 332 บาท)
 • 330 บาท 3 จังหวัด คือ นราธิวาส (เดิม 328 บาท) ปัตตานี (เดิม 328 บาท) และยะลา (เดิม 328 บาท)