เช็กยอดเงินสะสม ประกันสังคม มีขั้นตอนอย่างไร

ประกันสังคม เงินสะสม

เปิดขั้นตอนเช็กยอดเงินสะสม “ประกันสังคม” พร้อมคำนวณเงินชราภาพได้กี่บาท เช็กเลย 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกันตน ทุกมาตรา ในระบบประกันสังคม สามารถเข้าตรวจสอบยอดเงินสะสม จากสำนักงานประกันสังคม ได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเช็กยอดเงินสะสม ประกันสังคม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2. กดเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” แต่หากผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิก สามารถกด “สมัครสมาชิก” ก่อนให้เรียบร้อย

3. เมื่อกดเข้าสู่ระบบ ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน

4. ระบบจะแสดงหน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกันตน จากนั้นกดเลือก “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ”

5. ระบบจะแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ ตั้งแต่งวดที่เริ่มส่งเงิน โดยจะแสดงงวดเงินสมทบ วันที่ชำระเงิน เงินค่าจ้างของผู้ประกันตน เปอร์เซ็นต์เงินสมทบ จำนวนเงินสมทบนำส่ง

เช็กเงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพ

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการทราบข้อมูลการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ สามารถเลือกเมนู “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ”

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ โดยจะแสดงรายละเอียด ปีที่ชะรำ (รายปี) จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง จำนวนเงินสมทบของรัฐ และยอดเงินรวม (รายปี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ