ดวง

ดาวกับดวง วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เช็คดวงตลอดทั้งสัปดาห์ วันที่ 15-21 ตุลาคม 2561 โดย ปุสาคโม

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่กิจการงานของท่านเริ่มเดินหน้าและนำความเป็นปึกแผ่นด้านทรัพย์สินเงินทองมาสู่ท่านตามควรแก่อัตภาพ ปัญหาที่ยากก็จะคลี่คลายไปได้ ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือส่วน...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาวโดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านเผชิญอุปสรรคในทางการงาน ระยะนี้คือความเบื่อหน่ายและเกียจคร้าน หรืออาจเป็นเพราะท่านทำงานล่วงหน้าไว้หลายวันก็ได้ คู่ครองจะมีบทบาทในการทำงานเพื่อช่วยเหลือท่านมากขึ้น แ...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้บรรยากาศรอบๆ ตัวจะช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายลงไปบ้าง จะกระตือรือร้นหรือมีไฟแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ท่านจะใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่สร้างคะแนนนิยมให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะในวง...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยพิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านยังคงเหน็ดเหนื่อยในเรื่องหน้าที่การงานซึ่งต้องรับผิดชอบอย่างมาก บางท่านก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนเพลียง่าย เลือดลมไม่ค่อยดี กับคู่ครองหรือหุ้นส่วนไม่ค่อยปรองดองกับท่าน อาจคิดผิ...

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยพิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

ข่าวน่าสนใจ