ท่องเที่ยวภูเก็ตฟื้นต่อ จี้รัฐเตรียมซัพพลายรับมือนักท่องเที่ยวทะลัก

ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ตไตรมาส 2 ฟื้นตัวต่อ หวั่นนักท่องเที่ยวทะลัก คุยเอกชนเร่งแก้แรงงานขาด จี้รัฐเตรียมพร้อมรับมือดีมานด์ ตม.ต้องพอ กระเป๋าไม่ช้า รถติดน้อยกว่านี้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงไตรมาสที่ 2/2566 นี้ คาดว่าจะยังมีการฟื้นตัวจากสถานการณ์ได้ดี โดยพิจารณาจากอัตราการเข้าพัก และค่าบัตรโดยสารสายการบินที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่

“มองว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตมากขึ้นในไตรมาส 2/2566 โดยตอนนี้มีเที่ยวบินที่ยืนยันทำการบินระหว่างประเทศจีน-ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 9 เที่ยวบิน” นายภูมิกิตติ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ภาคการท่องเที่ยวภูเก็ตเริ่มประสบ คือ โรงแรมบางประเภท รถสาธารณะรอคิวนาน ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาเครื่องบินอยู่ในระดับสูง สร้างความกังวลแก่ภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตว่าหากนักท่องเที่ยวเดินทางทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาคุณภาพด้านการให้บริการ และสร้างความผิดหวังแก่นักท่องเที่ยว

“ตอนนี้มันดีเกินไปในเวลาที่เร็วเกินไป (Too good, too soon) ถ้านักท่องเที่ยวทะลักมามาก ๆ แต่เราบริการไม่ดี สุดท้ายมันจะเป็น Boomerang effect กลับมาหาธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต แม้ตอนนี้ยังไม่เกิดปัญหานี้ขึ้น แต่เราก็ต้องเตรียมการรับมือ” นายภูมิกิตติ์กล่าว

นายภูมิกิตติ์กล่าวว่า ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ภาคการท่องเที่ยวภูเก็ตเผชิญ โดยฝั่งเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาที่เหนือการควบคุมของภาคเอกชน เช่น ปัญหาการเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เพียงพอ

ปัจจุบันมีการประเมินว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขาดแคลนสูงถึงหลักร้อยอัตรา ซึ่งตนไม่อยากเห็นภาพนักท่องเที่ยวรอคิวด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลานาน เมื่อนักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาในอนาคต

เช่นเดียวกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเริ่มประสบปัญหาพนักงานพนักงานภาคพื้นในสนามบินขาดแคลน เห็นได้จากบางช่วงเวลาสัมภาระที่ฝากมากับเครื่องบินมาถึงสายพานรับกระเป๋าล่าช้า ขณะที่บางช่วงเวลาเครื่องบินที่เดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตอาจต้องบินวนรอการลงจอด เนื่องจากสนามบินมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินได้ที่ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเท่านั้น

นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลาจังหวัดภูเก็ตเริ่มประสบปัญหาการจราจรติดขัด จึงเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยพิจารณาทบทวนการเดินรถให้เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาภาพจราจร บนสภาพพื้นผิวถนนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น