กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผยไตรมาสแรกปี’67 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44%

นักท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผยไตรมาสแรกปี 2567 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 9.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% สร้างรายได้เข้าประเทศแล้ว 454,653 ล้านบาท

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) ของปี 2567 นี้ พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 9,370,297 คน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ปี 2566) 44% ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 6,528,231 คน ทำให้ไตรมาสแรกของปีนี้ มีการสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 454,653 ล้านบาท

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (1,756,337 คน) มาเลเซีย (1,168,574 คน) รัสเซีย (622,813 คน) เกาหลีใต้ (558,873 คน) และอินเดีย (472,952 คน)

สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวยุโรปและโอเชียเนียบางประเทศ โดยเฉพาะชาวสหราชอาณาจักรเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากวันหยุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ส่วนภาพรวมสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 644,328 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 6,990 คน หรือร้อยละ 1.07 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 92,047 คน

โดยนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร และมาเลเซีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 44.08 และร้อยละ 5.03 ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย รัสเซีย และจีนปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 15.13 ร้อยละ 8.10 และร้อยละ 5.80 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริม
การเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน