บางกอกแอร์เวย์ส รายได้-กำไร 6 เดือนแรกลดลง จากการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ว่า รายได้รวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 5,982.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลง ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีอัตราบรรทุกโดยสารเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 62.7 และมีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) อยู่ที่ 4.25 บาท ลดลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสัดส่วนจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในประเทศจีนที่เติบโตสูงขึ้นร้อยละ 59.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 จากการที่บริษัทฯ เริ่มให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างสมุย-เฉิงตู (ประเทศจีน) ในเดือนกรกฎาคม 2559 และเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างสมุย-กวางโจว (ประเทศจีน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,451.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 ในขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และมีอัตราบรรทุกโดยสารเฉลี่ย (Load Factor) ร้อยละ 67.1 มีกำไรสุทธิ 44.4 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 14.8 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพ
สามิตน้ำมัน รวมถึงค่าเช่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้โดยสารที่ปรับตัวสูงขึ้น” นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริม

ในไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 จำนวน 2 ลำ ทำให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีเครื่องบินในฝูงบินรวม 36 ลำ และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) เพิ่มเติมกับอีก 2 สายการบินคือ สายการบินเซี่ยะเหมินแอร์ไลน์ และสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ส่งผลให้จำนวนสายการบินพันธมิตรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 23 สายการบิน ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสายการบินพันธมิตรกับสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารโดยสารในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สมุย และพนมเปญ สำหรับการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ซึ่งให้บริการที่ฮ่องกงเป็นหลักจะทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางเข้า-ออก เกาะสมุย และเพิ่มจุดเชื่อมต่อให้แก่ผู้
โดยสารที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและประเทศไทย

นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย จากการประกาศผลรางวัลสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2560 (SKYTRAX World Airline Awards 2017) ซึ่งรางวัลนี้เป็นผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสายการบินต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจำทุกปี

Advertisment

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการบินที่ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารและสายการบินพันธมิตรเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-ฟู้โก๊วก (ประเทศเวียดนาม) ในราวปลายเดือนตุลาคม 2560 โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และ อาทิตย์)