“ทีเส็บ” เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออกตามยุทธศาสตร์ EEC

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บมีแผนเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนยุทธศาสตร์ EEC ของรัฐบาล ด้วยการเดินหน้ายกระดับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นมหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออกเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ มองว่าเมืองพัทยาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออก ทั้งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีที่พักโรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีชื่อเสียงระดับโลก และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยทีเส็บได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา หรือ PATTAYA MICE City ให้ยกระดับขึ้นเป็นอีอีซีมหานครแห่งไมซ์ หรือ EEC MICETROPOLIS สำหรับเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ “พัทยาเมืองใหม่” หรือ Neo Pattaya ร่วมพลิกโฉมเมืองพัทยาซึ่งเป็นหัวใจของพื้นที่ EEC

“โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจไมซ์ของเมืองพัทยาในฐานะไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคตะวันออกที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด กระจายความเจริญและรายได้สู่ชุมชนในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอีกด้วย” นายจิรุตถ์กล่าว

นายจิรุตถ์กล่าวต่อไปว่า ตามแผนงานดังกล่าวทุกฝ่ายจะเน้นการบูรณาการทำงานเต็มรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาและการส่งเสริมตลาดไมซ์ ร่วมจัดทำแผนดึงการจัดงานประชุมนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้า งานเมกะอีเว้นท์ ตลอดจนงานระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสร้างเวทีการทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีส่งเสริมการขยายตัวของทุกอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยในพื้นที่อีอีซี เช่น งานทางด้าน Airshow, งาน PATA Destination Marketing Forum 2019 เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ยังได้เตรียมเปิดตัวโครงการบูรณาการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EEC ทั้งในรูปแบบการพัฒนาเส้นทางการจัดกิจกรรมก่อนหรือหลังการประชุม การจัดอินเซนทิฟให้กลุ่มนักธุรกิจ และกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการเส้นทางไมซ์ใหม่ผ่าน 7 มุมมอง หรือ 7 MICE Magnificent Themes มุ่งเน้นจัดกิจกรรมไมซ์ในสถานที่และพื้นที่ของชุมชนในเมืองพัทยา เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย ชุมชนนาเกลือ เป็นต้น

“เมืองพัทยาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ เราจึงได้ร่วมกับเมืองพัทยาหารือแนวทางจัดตั้งสำนักงานสาขาของทีเส็บในเมืองพัทยา และเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในพื้นที่เมืองพัทยาและ EEC อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง” นายจิรุตถ์กล่าว

Previous articleASEANTA ดันอาเซียน ขึ้นฮับ Accessible Tourism โลก
Next articleททท. ผนึก “พีทีที บลูการ์ด” ปลุกแคมเปญเที่ยวเมืองรองแจกแต้ม 2 เท่า หวังทำรายได้ทะลุ 2 หมื่นล้าน