เปิดมาตรการเข้าประเทศล่าสุด เลิกกำหนดเงินประกัน-Thailand Pass

ยกเลิก Thailand Pass
ภาพจาก Lillian SUWANRUMPHA / AFP
อัพเดตข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข ปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิก Thailand Pass ยกเลิกกำหนดเงินประกัน และมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข เสนอการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับข้อเสนอ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

มาตรการการเข้าประเทศในปัจจุบัน

ตามคำสั่ง ศบค. แนวปฏิบัติ ฉ.26 จะต้องมีหลักฐานการลงทะเบียน และพาสปอร์ต หรือเอกสารอื่น ๆ เช่น border pass สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งผู้มีเหตุยกเว้น

ประกันสุขภาพ สำหรับผู้ที่ได้รับัคซีนครบ หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเท่านั้น และเอกสารผลตรวจ ATK/RT-PCR สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน หรือยังไม่ครบโดส (กรณีไม่มีผลตรวจ เข้ารับการตรวจ Pro ATK ก่อนเข้าราชอาณาจักร)

ยกเลิก Thailand Pass
มาตรการการเข้าราชอาณาจักรในปัจจุบันตามคำสั่ง ศบค. แนวปฏิบัติ ฉ.26

ผลการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับผลการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1-12 มิถุนายน

 • ผู้เดินทางต่างชาติ 177,324 ราย จำแนกเป็น ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 176,646 ราย มีผลตรวจ RT PCR หรือ Pro ATK จำนวน 678 ราย
 • ผู้เดินทางชาวไทยจำนวน 50,536 ราย จำแนกเป็น ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT PCR หรือ Pro ATK จำนวน 50,514 ราย ไม่มีวัคซีน หรือผลการตรวจ RT PCR หรือ Pro ATK จำนวน 22 ราย
  รวมทั้งสิ้น 227,860 ราย

มาตรการการเข้าราชอาณาจักร เริ่ม 1 ก.ค. 65

 • ยกเว้นการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • ผู้เดินทางแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจเชื้อ
 • ให้ดำเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทาง (หากสุ่มแล้วผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใด ๆ จะดำเนินการตรวจ Pro ATK ที่สนามบิน) จนกว่าจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
 • คงระบบและเปลี่ยนหน้าที่ Thailand Pass สำหรับโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้เดินทางใช้แจ้งรายงาน กรณีมีอาการต้องสงสัยโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ

 • มาตรการ Thailand Pass และ CoE ปัจจุบันคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน TP แต่ต้องตรวจคัดกรอง ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนต่างชาติ ต้องลงทะเบียน TP หรือ CoE มาตรการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 65 ให้ยกเว้นการลงทะเบียน TP หรือ CoECoE ของคนต่างชาติ ขอให้สำแดงเอกสารวัคซีน หรือผลการตรวจหาเชื้อแบบต่าง ๆ โดยให้มีการสุ่มตรวจเอกสาร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
 • การคัดกรองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ปัจจุบันให้มีการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (สนามบิน หรือจุดผ่านแดนถาวรทางบก หรือด่านทางน้ำ) มาตรการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 65 ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
 • เงินประกันสุขภาพ ปัจจุบันได้กำหนดเงินประกันสุขภาพ 10,000 USD หรือ 352,000 บาท มาตรการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 65 จะยกเลิกการกำหนดเงินประกัน (ส่งเสริมการซื้อประกัน)
ยกเลิก Thailand Pass
ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
1. การยกเว้นการลงทะเบียน TP หรือ CoECoE ของคนต่างชาติ โดยขอให้สำแดงเอกสารวัคซีน หรือผลการตรวจหาเชื้อแบบต่าง ๆ โดยให้มีการสุ่มตรวจเอกสาร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
2. ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
3. ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน (ส่งเสริมการซื้อประกัน)
4. ให้ปรับระบบ Thailand Pass สำหรับใช้คัดกรองและลงทะเบียนในรูปแบบ Health Declaration Form เพื่อควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้เหลือง เป็นต้น