“ดีป้า” เดินหน้าปลดล็อกอุตฯ ท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล

ดีป้า จัดงาน ‘DIGITAL TOURISM UNBOXED’ Tech Conference สำหรับคนท่องเที่ยวแห่งปี พร้อมขับเคลื่อนโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ชู ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแบบไร้ขีดจำกัด และเปิดตัว Utility Token กระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ พร้อมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รับมือการแข่งขันเดือดในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้จัดทำโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน สร้างโอกาสทางการตลาด และพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ที่มีรูปแบบ B2B ในลักษณะ Wholesales เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถเข้าถึง พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว (Travel Agency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วไทยกับผู้ให้บริการท่องเที่ยว (OTAs) ของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย และ OTAs ทั่วโลก ในขณะที่ OTAs ไทยและต่างชาติจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ดีป้า ได้จัดงาน ‘DIGITAL TOURISM UNBOXED’ Tech Conference สำหรับคนท่องเที่ยวแห่งปี ผ่านกิจกรรมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยว เวิร์กชอปติดอาวุธดิจิทัล ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ รวมถึงจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวแบบเต็มระบบ จากผู้ประกอบการ Travel Tech กว่า 30 ราย รวมถึงต่อยอดการใช้งาน ThailandCONNEX ด้วยการเปิดตัว
Utility Token โดยใช้ระบบสะสมแต้มออนไลน์ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการใช้ ThailandCONNEX เป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลในการสร้างระบบสะสมแต้ม สามารถบริหารจัดการการสะสมแต้มผ่านแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ดึงดูดการกลับมาซื้อซ้ำ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Co-creation) กับผู้ประกอบการรายอื่น

Advertisment

“งาน DIGITAL TOURISM UNBOXED ถือเป็นการ UNBOXED ในทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการบริหารจัดการธรกิจในยุค Data Economy ได้อย่างมั่นคง ภายใต้ยุทธศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”  ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว 

ผศ.ดร.ณัฐพล ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การแข่งขันบนโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัวด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำธุรกิจแล้ว ในระดับนโยบายของประเทศจำเป็นต้องเพิ่มกำลังคนดิจิทัลในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อหารือกับ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Global Digital Talent Visa เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศและได้รับการรับรองอันดับสูงสุด 600 อันดับของโลก และกลุ่มดิจิทัลโนแมดให้เข้ามาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดิจิทัลแก่ภาคอุตสาหกรรมไทยได้

สำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Nomad เป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีบทบาทในการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งในกลุ่มธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจบริการเช่ายานพาหนะ และธุรกิจโทรคมนาคม จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ในโลกยุคดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เข้มแข็งต่อไป

Advertisment