หมายกำหนดการ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรี

ในหลวง พระราชินี
แฟ้มภาพ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2566 โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2566 หมายกำหนดการ มีใจความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า

เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช

Advertisment

แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับการแต่งกาย ในหมายกำหนดการดังกล่าว แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี และผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงเวลา 13 นาฬิกา

สำนักพระราชวัง

Advertisment

วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2566