บัตรทอง เปิด 4 ช่องทางย้ายสิทธิจากทั่วประเทศ เข้ารักษาในกรุงเทพฯ

บัตรทอง

ผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่อยู่ในกรุงเทพฯ แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด ย้ายสิทธิมารักษาในกรุงเทพฯ  ผ่าน 4 ช่องทาง สปสช.-กทม. จับมือโรงพยาบาลเอกชน ขยายศักยภาพรับการส่งต่อผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็ว

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวนมากที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ เพื่อทำงานหรือเรียนหนังสือโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย ทำให้ยังมีข้อจำกัดในการรับการรักษาพยาบาล คือแม้จะสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง แต่หากเจ็บป่วยเกินศักยภาพหน่วยบริการและต้องส่งต่อยังต้องติดต่อกลับไปยังสถานพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลตามสิทธิในต่างจังหวัด

ดังนี้ แนวทางที่จะทำให้ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการได้สะดวกที่สุดคือการย้ายสิทธิรักษาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรุงเทพมหานครได้เชิญชวนผู้อาศัยในกรุงเทพฯ แต่สิทธิบัตรทองอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือเรียกว่ากลุ่มประชากรแฝง ทำการย้ายสิทธิให้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ

โดยลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ ใกล้ที่ทำงาน ที่เรียน หรือที่พักอาศัย โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน โดย สปสช. และกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมเครือข่ายหน่วยบริการรองรับการเข้ามาลงทะเบียนของกลุ่มประชากรแฝงที่คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 700,000 คน ทั้งส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นเกือบ 300 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งทั้ง 50 เขต

เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดของศักยภาพโรงพยาบาลในระบบรับส่งต่อ สปสช. และกรุงเทพมหานคร ได้ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบส่งต่อเข้ามาร่วมเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว 17 แห่ง

ย้ายสิทธิบัตรทองจากทั่วประเทศ เข้ารักษาในกรุงเทพฯ 4 ช่องทาง

1) แอปพลิเคชั่น สปสช. เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการ
2) ไลน์ OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ในช่องเพิ่มเพื่อน) เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง
3) ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันเวลาราชการ
4) โทร.สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ดำเนินการย้ายสิทธิบัตรทองนั้นใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว และหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงการอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ดังนี้


1) หนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน
2) หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน
3) หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
4) เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียน เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก
5) ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทำหนังสือรับรองตนเองได้