เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ให้สิทธิ 10 ล้านคนเท่านั้น

คนละครึ่ง

เปิดขั้นตอนพร้อมรายละเอียดการลงทะเบียน โครงการ “คนละครึ่ง” รับเงิน 3 พันบาท

วันที่ 22 กันยายน 2563 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการโครงการคนละครึ่ง โดยให้สิทธิ รับเงิน 3,000 บาท กับผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน 10 ล้านคนเท่านั้น

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามวันและเวลา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

กำหนดการสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง

– วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลเปิดให้เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

– วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เริ่มใช้จ่ายในโครงการ

วิธีการลงทะเบียน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

– เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
– หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะได้รับ SMS ยืนยัน
– ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ชื่อ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่ง
– สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หรือหลังจากที่ได้รับสิทธิ
***หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิและเปิดสิทธิให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพิ่ม***
– โครงการคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อวัน/ต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

วิธีการใช้สิทธิ์

รัฐจะจ่ายเงินให้ 50% ของมูลค่าสินค้า ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน แต่ละคนจะได้รับเงิน 3,000 บาท ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น หากต้องการซื้อของมูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง จะจ่ายเงินแค่ 100 บาทเท่านั้น แต่ในวันเดียวกันนั้น ต้องการซื้อของอีกชิ้นมูลค่า 200 บาท ผู้ซื้อจะต้องต้องออกเงินเต็มจำนวน เนื่องจากเกินลิมิตที่จำกัดไว้ที่ 100 บาท/คน/วัน

เงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน ในโครงการ คนละครึ่ง 2 กลุ่ม ดังนี้

กุล่มบุคคลทั่วไป (ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 10 ล้านคน
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป
– บุคคลทั่วไป รัฐสมทบเงินไม่เกิน 3,000 บาท หรือ มากกว่า 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย และกระจายไปยังร้านค้ารายย่อย

ช่องทางที่สามารถใช้สิทธิ์ได้

  • ร้านอาหาร
  • เครื่องดื่มทั่วไป
  • ร้านแผงลอย
  • โชห่วย
  • ไม่รวมร้านค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ไม่ใช่ร้านเฟรนไชส์ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น
  • ไม่รวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ

การใช้จ่าย

ผ่านแอปกระเป๋าตัง (วิธีโหลดแอป “เป๋าตัง” สำหรับรับเงิน “คนละครึ่ง” 3 พันบาท)
ต้องนำเงินที่ได้ไปใช้ในร้านค้ารายย่อยที่ขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ไว้กับธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้กำหนดเงินสมทบ สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาทต่อวัน โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับร้านค้าในวันถัดไป

Advertisement

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตามกำหนดจะมีความชัดเจนว่า เป็นร้านค้ารายย่อยเท่านั้น โดยร้านค้าขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ขณะนี้ ทางรัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส่วนร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการอื่นๆ แล้ว เช่น โครงการ “ชิมช้อปใช้” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่