รุกแผนอัพสกิล คนว่างงาน-นักศึกษา 5 หมื่นคน ป้อนท่องเที่ยวขาดแรงงาน

กระทรวงแรงงานพัฒนาแรงงานโรงแรม งานท่องเที่ยว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับข้อสั่งการ รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ดึงคนว่างงาน นักเรียน นักศึกษาปีสุดท้าย อัพสกิล 50,000 คน พร้อมรื้อแผนฝึกทั่วประเทศรับภาคการท่องเที่ยว

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้สั่งการและมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน เพื่อป้อนภาคท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวหลังประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องหาแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ พนักงานทำความสะอาดและดูแลห้องพัก พนักงานต้อนรับ พนักงานซักรีด ตลอดจนพนักงานประกอบอาหาร

กระทรวงแรงงานฝึกนวดไทย

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านนวด-สปา ก็มีความต้องการพนักงานด้านนวด เนื่องจากสาขาอาชีพด้านนวด-สปา ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการแรงงานเหล่านี้สูงมากโดยเฉพาะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศไทย เช่น ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น

นายประทีปกล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปรับแผนการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการเพิ่มเป็น 50,000 คน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดได้เร่งดำเนินการเปิดฝึกอบรมแล้ว อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาพนักงานต้อนรับ แม่บ้านมืออาชีพ และพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดฝึกอบรมในสาขาเทคนิคนักส่งเสริมสุขภาพ สาขาการนวดสวีดิช สาขาการนวดสปอร์ต สาขาเทคนิคนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรพนักงานผสมเครื่องดื่ม เพื่อให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ประกาศรับสมัครฝึกอบรม มีหลายหลักสูตรให้เลือก ท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามไดัที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

กระทรวงแรงงาน ฝึกบาริสตาร์