“ม.ร.ว.ดิศนัดดา” ชี้ซีเอสอาร์คือหน้าที่ ไม่ใช่แก้ไขภาพลักษณ์ แนะทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวเปิดงานซีเอสอาร์ 360 องศา “รวมใจ…นำไทยยั่งยืน” จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า โลกให้ความสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs โดยมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นจริง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของทุกคนในทุกมิติ และให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ตาม โลกกำลังอยู่ในสภาวะ Post-Truth ซึ่งคนกำลังนำความชอบและไม่ชอบเป็นที่ตั้งมากกว่าการคิดวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เหตุผล ทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่สงบในทุกมุมโลก

“สาเหตุหนึ่งคือความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมและถูกละทิ้ง เมื่อได้สั่งสมความรู้สึกเหล่านี้ ท้ายที่สุดก็เกิดเป็นความโกรธ ส่งผลต่อความตึงเครียดทางสังคม และเกิดสังคมแตกแยกตามมา” ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าว

ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทยนั้นมีประชากรกว่า 70 ล้านคน เราทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลสังคมตามกำลังและความสามารถ กระนั้น สังคมไทยไม่ได้มีแค่รัฐและประชาชน แต่ยังมีภาคธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมดีขึ้น และสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ผ่านการทำซีเอสอาร์ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ และไม่ใช่การทำเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแก้ไขภาพลักษณ์บริษัท

“การทำซีเอสอาร์ต้องนำปัญหาหรือความต้องการของสังคมเป็นที่ตั้ง แล้วนำทรัพยากรมาใช้อย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งหากทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกัน กระแสซีเอสอาร์ก็จะสามารถเปลี่ยนสังคมได้”

ทั้งนั้น ประเทศไทยกำลังแก้ปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งภาคเอกชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงบทบาทด้านนี้ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป