“เนสท์เล่” ห่วงทรัพยากรน้ำ ปลูกฝัง “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” อย่างยั่งยืน

“เนสท์เล่” ห่วงทรัพยากรน้ำ ปลูกฝัง “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” อย่างยั่งยืน

สถานการณ์ น้ำจืดŽ ที่นำมาใช้อุปโภคบริโภคอยู่เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ขณะที่การขยายตัวของประชากรมากขึ้น จะส่งผลให้น้ำจืดมีจำนวนจำกัด

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ในฐานะภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรม “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ”Ž ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นที่บ้าน และชุมชน

”วรพงษ์ เกียรติดำรงวงศ์Ž” ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน อาทิ การลดการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิตในทุกโรงงาน การนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์น้ำ

“รวมถึงการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้ำในชุมชน ซึ่งกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์น้ำ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการวางรากฐานเยาวชนไทยเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำและเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในบ้านโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม และเยาวชนรุ่นหลังต่อไปŽ”

โดยกิจกรรม ”เยาวชนอนุรักษ์น้ำŽ” ในปีนี้ มีน้อง ๆ นักเรียนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ โดยเริ่มจากฐานที่ 1 เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ จะเป็นการนำเสนอโครงการ ”กังหันสวย กรองน้ำใส” สร้างสรรค์โดยโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ให้ความรู้น้อง ๆ เยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำในคลองให้สะอาด ด้วยการนำจักรยานมาดัดแปลงติดกังหันให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้จริง

หลังจากนั้น น้อง ๆ เยาวชนยังสนุกกับฐานการเรียนรู้อีก 4 ฐาน ที่จำลองห้องต่าง ๆ ของบ้านมาให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยฐานที่ 2 สวนหน้าบ้าน สอนให้น้อง ๆ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ในการรดน้ำให้เหมาะสม, ฐานที่ 3 ห้องน้ำ ให้ความรู้เรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดระหว่างการใช้ห้องน้ำ, ฐานที่ 4 ห้องครัว ให้ความรู้ในเรื่องของการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และฐานที่ 5 ห้องรับแขก สอนให้น้อง ๆ ได้ความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำ และเห็นความสำคัญของการดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมดังกล่าวสร้างความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ พร้อมกันนั้น ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการใช้น้ำทั้งการอุปโภคบริโภค รวมถึงการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ตระหนัก และเข้าใจสถานการณ์น้ำ โดยไม่เพียงแต่ใช้น้ำเพียงอย่างเดียว หากยังต้องช่วยกันรักษาคุณภาพของน้ำมิให้ปนเปื้อน เพื่อให้คนรุ่นหลังมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ