ประกันสังคม ปิดระบบเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา 10 จังหวัดลุ้น ม.33 ได้ทุกคน

สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ผู้ประกันตนที่ควรได้รับการเยียวยา ในมาตรา 33 ที่อาจขยายขอบเขตไปถึงกลุ่มกิจการที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดและได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการของรัฐ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณี เปิดให้ผู้ประกันตนรีบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมด่วนเพื่อรับเงินเยียวยาในเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขอชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กทม. ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลา 1 เดือน โดยประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ จากเดิม 4 สาขา เพิ่มเติมเป็น 9 สาขานั้น

ความคืบหน้าของมาตรการล่าสุด สำนักงานประกันสังคมยังไม่มีการเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ เนื่องจากขั้นตอนต่อไป หลัง ครม. เห็นชอบแล้ว สปส. จะต้องประชุมหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และระยะเวลาของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

นายนันทชัย กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และประสงค์รับสิทธิ ขอให้รีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2564 เพื่อจะได้รับสิทธิเยียวยาเช่นกัน

โดยสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาเตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาเตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที

นายนันทชัย ย้ำในตอนท้ายว่า ขณะนี้ประกันสังคมยังไม่เปิดช่องทางให้ตรวจสอบ หรือดำเนินการใด ๆ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนหารือกับสภาพัฒน์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งจะนำเข้า ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

วานนี้ (14 ก.ค.) เว็บไซต์เปิดให้ตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วานนี้ (14 ก.ค.) บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตน นายจ้าง และลูกจ้าง มาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้แล้ว โดยเพิ่ม 2 แถบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

  1. เป็นแถบการตรวจสอบสิทธิ์ โครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)
  2. เป็นแถบการตรวจสอบสิทธิ์ โครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง)

ทั้งนี้บนเว็บไซต์ระบุข้อความที่ว่าด้วยการตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผุ้ประกันตน มาตรา 33 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูง (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฆล)


ม.33 ลุ้นได้ทุกคน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานการจ่ายเงินเยียวยา ให้เป็นไปตาม มติ ครม. ที่ระบุว่า มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พิจารณาเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด และให้เร่งลงทะเบียนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยให้ความช่วยเหลือกระทรวงแรงงานในการตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติและการดำนินการ กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในการจ่ายเงินชดเชย ผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกปิด ตามประกาศ-คำสั่งของรัฐบาล และต้องการให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่อยู่ในระบบทั้งหมดได้รับการชดเชย 2,500 บาท ด้วย จึงต้องรอให้มีการทำระบบตรวจสอบสิทธิ และระหว่างนี้รอนายจ้างผู้ประกอบการ ส่งรายชื่อแรงงาน เพื่อตรวจสอบกับประกันสังคม  ส่วนลูกจ้างแรงงานอิสระ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมผู้ประกันตน มาตรา 40 ก่อน จึงจะได้รับการเยียวยา ขณะที่บริษัทที่ยังไม่เคยเข้าประกันสังคม สามารถสมัครเข้าระบบประกันสังคม เพื่อขอเข้าร่วมการเยียวยาครั้งนี้ได้

ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ค.) บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งปิดการตรวจสอบเพื่อปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) พร้อมทั้งข้อความ ขออภัยในความไม่สะดวก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ