ยกระดับจ้างงาน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว รับเปิดประเทศ

จ.กระบี่ ประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงชั่วคราว 4 แห่ง มีที่ไหนบ้าง ?
แฟ้มภาพ

รมว.แรงงาน มอบนโยบายเพิ่มการจ้างงานฝั่งทะเลอันดามัน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมยกระดับแรงงานป้อนธุรกิจ เปิดประตูท่องเที่ยวอันดามัน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัด 6 จังหวัดได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายสุชาติ กล่าวว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการจ้างงาน โดยเฉพาะ จ.กระบี่ และจังหวัดฝั่งอันดามัน จากข้อมูลพบว่าอัตราการจ้างงาน 6 จังหวัด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์โควิดถึง 115,075 รายกระทรวงแรงงานเองมีโครงการสำคัญ ๆ หลายโครงการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ การส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้ การพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้ง up-skill และ re- skill เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นแป้นพิมพ์เงินหลักสำคัญของประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยและวิกฤตเศรษฐกิจ ให้มีงานทำ มีรายได้ รองรับการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น

ในขณะนี้โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีนายจ้างเข้าร่วมโครงการ 5,711 ราย เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 900 กว่าล้านบาท แต่ยังมีนายจ้างอีกบางส่วนที่ยังไม่เข้าโครงการ จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินการ สร้างความเข้าใจ และบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน ระยะต่อไปอาจจะมีการขยายกำหนดระยะเวลา และพิจารณาคุณสมบัติของสถานประกอบการเพิ่มเติม

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า ด้านการส่งออกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายสำคัญที่รองรับ เช่น โครงการ Factory sandbox ซึ่งได้รับความชื่นชมจากนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ร้านค้า ร้านอาหารและที่พักเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ด้วยแนวทางการนำเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมปัญหาการค้ามนุษย์ เร่งรัดการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานในการวิเคราะห์การทำงานประกอบนโยบายของรัฐบาล โดยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกรม (big data)

“ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถนำพาพี่น้องแรงงาน รวมทั้งบุคลากรของกระทรวงแรงงานทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงาน จ.กระบี่ มีแรงงาน 215,501 คน เป็นผู้มีงานทำ 207,222 คน ผู้ว่างงาน 8,279 คน สถานประกอบการ 3,816 แห่ง แรงงานในสถานประกอบการ 43,223 คน แรงงานนอกระบบ 119,205 คน แรงงานต่างด้าว 13,465 คน มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 2,735 แห่ง ผู้ประกันตน 78,993 คน อาสาสมัครแรงงาน 53 คน


โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีสถานประกอบการเลิกจ้าง ปิดกิจการ 20 แห่ง ลูกจ้าง 447 คน สถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 จำนวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 998 คน สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จำนวน 554 แห่ง ลูกจ้าง 8,120 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ