แจกเงิน SME 3,000 บาท เปิดให้นายจ้างทบทวนสิทธิ 7 วัน

กระทรวงแรงงานแนะนายจ้างที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้ง “ขาดคุณสมบัติ” เร่งทบทวนสิทธิผ่านเว็บส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอีถึง 27 พ.ย. 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564 ที่ระบบแจ้งว่า “ขาดคุณสมบัติ” หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 รวมทั้งกรณีอื่น ๆ สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 (7 วัน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า คุณสมบัติผู้ยื่นทบทวนสิทธิต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา 33 สถานะ active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็น SMEs หากนายจ้างยื่นเอกสารครบถ้วนภายในวันที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติสิทธิเพื่อให้นายจ้างมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนครบ 3 เดือน (พฤศจิกายน 2564-มรกราคม 2565)

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิมีดังนี้

1.นายจ้างยื่นเรื่องทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th กดปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” หรือยื่นแบบขอทบทวนสิทธิ ณ สำนักงานจัดหางาน

2.กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์หรือในแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

3.กรณีนายจ้างที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 ให้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนแล้วจึงส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงานจัดหางานพิจารณาภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

4.ตรวจสอบการอนุมัติ นายจ้างที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิภายในวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th โดยหากยื่นเอกสารครบภายในกำหนด ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564

หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรณีลงทะเบียนภายในกำหนดแต่จัดส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงกิจการระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน–13 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติร่วมโครงการ หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ในเดือนที่ 2 และ 3 จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (201,647 ราย)

โดยหากใครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนจะได้รับสิทธิก่อนจนครบตามจำนวน 2 เดือน เดือนละไม่เกิน 201,647 ราย ทั้งนี้ นายจ้างสถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ