ครม. ปรับเงื่อนไขเยียวยานายจ้าง SME ขยายเวลาส่งข้อมูลเงินสมทบ

กระทรวงแรงงานผ่อนผันครั้งสุดท้าย นายจ้างที่เสียสิทธิรับเงินอุดหนุนงวดเดือนธันวาคม 2564 กว่า 5 หมื่นราย ส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน e-Service ภายใน 17 มกราคม 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบการปรับเงื่อนไขโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ได้ส่งข้อมูลเงินสมทบฯ ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในกำหนด แล้วทำให้เสียสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนในงวดเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้รับเงินอุดหนุนในเดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565 ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน

ซึ่งมีจำนวนถึง 49,117 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 380,574 คน คิดเป็นเม็ดเงิน (งวดเดือนธันวาคม 2564) จำนวน 1,141,722,000 บาท โดยมีเงื่อนไขที่พิจารณาปรับเปลี่ยน ดังนี้

  1. นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการหากเคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จะได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2 เดือน (ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565)
  2. นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการที่มีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม หลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564 แต่ได้นำส่งข้อมูลภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 จะได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2 เดือน (ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565) หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนงวดเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565

“อย่างไรก็ดีผมขอความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เมื่อสมัครแล้วจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลา จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนโดยไม่มีการผ่อนผันอีก”ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานนำข้อมูลนายจ้างที่ไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 49,117 ราย มาตรวจสอบประวัติการนำส่งข้อมูลเงินสมทบย้อนหลังเป็นเวลา 11 เดือน (งวดเงินสมทบเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2564) พบว่า มีนายจ้างที่เคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม จำนวน 19,284 ราย

เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 186,046 คน โดยกลุ่มนี้หากสามารถรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะถือว่ามีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน งวดเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมมกราคม 2565 ตามเงื่อนไขโครงการฯที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทันที


และกรณีนายจ้างที่ไม่เคยมีประวัตินำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ 15 ธันวามคม 2564 จำนวน 29,833 ราย เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 194,528 คน หากต้องการรับเงินอุดหนุนเดือนธันวาคม 2564 ที่เสียสิทธิไป และรับเงินอุดหนุนเดือนมกราคม 2565 จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ตามเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ