กรมศิลป์ชวนรับพรปีใหม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ปีใหม่ 2566 กรมศิลปากร เชิญชวนรับพรปีใหม่จากผู้คุ้มครองดวงชะตา รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 30 ธ.ค. 65-2 ม.ค. 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเรียนรู้พร้อมรับพรปีใหม่อันเป็นมงคลจากผู้คุ้มครองดวงชะตา ทั้งจากพระและเทพเจ้า รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ผู้ทำหน้าที่ปกปักรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในกิจกรรม “นบพระ ไหว้ (เทพ) เจ้า” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. วันละ 1 รอบ ๆ ละ 40-50 คน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในวันงาน (เวลา 16.30 น.) ณ ศาลาลงสรง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เส้นทางกิจกรรมนำชมในครั้งนี้ แบ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.เทพเจ้ากับพระพุทธ ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ และ 2.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ปกปักรักษา

1.ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ได้แก่ นพเคราะห์ทั้ง 9 (อุปสรรค) ผู้ให้คุณและโทษแก่ผู้เกิดในวันนั้น ๆ โดยมีพระคเณศเป็นเจ้าแห่งอุปสรรคทั้งหลาย นพเคราะห์เหล่านี้เองที่เป็นต้นแบบให้กับรูปแม่ซื้อ ที่แขวนไว้เหนือเปลเด็กเกิดใหม่ โดยนำภาพสัตว์เทพพาหนะของแต่ละองค์มาแทนศีรษะ แม่ซื้อในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคัดเลือกลักษณะปาง หรือมุทราตามที่ปรากฏในพุทธประวัติของพระบรมศาสดา จำนวน 40 ปาง มาสร้างถวายเป็นพุทธบูชา และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงปรากฏการสร้างพระพุทธรูปแทนนพเคราะห์ประจำวันเกิด ดังปรากฏในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่อัญเชิญมาให้สักการะในปีใหม่นี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

2.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ปกปักรักษา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย พระชัยหลังช้าง ผู้ปกปักรักษากองทัพในการสงคราม พระพุทธรูปแกะสลักจากนอระมาดของทนสิทธิ์ผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนให้ร่มเย็น รอดพ้นจากอัคคีภัย สัตตมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูโขนละคร ผู้ปัดเสนียดจัญไร พระภูมิเจ้าที่ ผู้ปกปักรักษาบ้านเรือน ไร่นา และยุ้งฉาง และเจ้าพ่อหอแก้ว ศาลพระภูมิประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำหรับเส้นทางนำชมเรียงตามลำดับทักษิณาวรรต ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 2.พระชัยในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระแกะสลักจากนอระมาด ณ พระตำหนักแดง 3.บัตรนพเคราะห์และแม่ซื้อ ณ พระตำหนักแดง 4.พระคเณศและสัตตมงคล ณ พระที่นั่งทักษิณาภิมุข 5.พระภูมิเจ้าที่ ณ มุขเด็จ 6.พระชัยเมืองนครราชสีมา ณ พระที่นั่งบูรพาภิมุข 7.เจ้าพ่อหอแก้ว ณ ศาลพระภูมิประจำวังหน้า

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังร่วมได้ลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษ ได้แก่ เครื่องรางโอมาโมริแก้ชง ปีเถาะ ธาตุน้ำ ภายในบรรจุยันต์ องค์ไท่ส่วย ปี 2566 รับเมตตาอธิษฐานจิตจากพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ทั้งนี้ จำกัดวันละ 10 ชิ้นเท่านั้น