ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไปรษณีย์ไทย จัดทำแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ 28 กรกฎาคมนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดทำแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จัดพิมพ์บนดวงแสตมป์ จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ 28 กรกฎาคม 2566

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา

ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกชุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงแย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร-สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานครในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งบันทึกภาพไว้โดย น.ส.จิรัฏฐ์ ว่องแพรวิทย์ ช่างภาพอิสระ

สำหรับแสตมป์ที่ระลึกชุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จำหน่ายราคาดวงละ 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่ายเป็นภาพพสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จในเหตุการณ์เดียวกัน ราคาซองละ 20 บาท

ออกจำหน่าย 28 กรกฎาคม 2566 นี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทร 0-2573-5480, 0-2573-5463

ซองแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซองแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว