เฮอร์บาไลฟ์เผยผลสำรวจ คนไทย 93% ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลังโควิด-19

ผลสำรวจลำดับความสำคัญด้านสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก
ภาพจาก AFP

เฮอร์บาไลฟ์เผยผลสำรวจลำดับความสำคัญด้านสุขภาพในเอเชีย-แปซิฟิก ระบุคนไทย 93% หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลังโควิด-19 โดยยินดีจ่ายเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนอุปสรรคใหญ่คือการไม่มีเวลาและขาดแรงจูงใจ

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เฮอร์บาไลฟ์ (Herbalife) บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เผยผลสำรวจจาก “Asia-Pacific Health Priority Survey” (แบบสำรวจลำดับความสำคัญด้านสุขภาพในเอเชีย-แปซิฟิก) ที่จัดทำขึ้นในเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา

จากการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 5,504 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-78 ปี ในเอเชีย-แปซิฟิก 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยสูงถึง 93% หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผลการสำรวจเผยว่า กว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยให้ลำดับความสำคัญด้านสุขภาพเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง และต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพแบบองค์รวม

โดยเป้าหมาย 3 อันดับแรกที่คนไทยต้องการทำให้ได้ คือ 49% ให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่ดีขึ้น, 45% ต้องการมีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น และ 43% ให้ความสำคัญกับนิสัยการกินที่ดีขึ้น ส่วนเป้าหมายด้านสุขภาพอื่น ๆ พบว่า 42% อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้น และอยากมีสุขภาพสมองที่เหมาะสมตามวัย

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยกว่า 91% ยังระบุถึงอุปสรรคและความท้าทายที่ตนเองต้องเจอ เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายด้านสุขภาพที่ตั้งไว้ คือการไม่มีเวลา 41% และรู้สึกการขาดแรงจูงใจ 30% ซึ่งในจำนวนนี้ 84% รู้สึกว่าการมีกลุ่มหรือคอมมิวนิตี้ที่ช่วยสนับสนุนในเส้นทางการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ

โดย 56% เห็นว่าได้รับการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้, 49% รู้สึกว่าได้คำแนะนำและให้กำลังใจ, 46% ระบุว่าช่วยให้เกิดความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และ 44% มองว่ามีที่ปรึกษาพร้อมคำแนะนำด้านสุขภาพ

จากผลสำรวจที่กล่าวมาจึงไม่น่าแปลกใจว่าผู้บริโภคในประเทศไทยจำนวนมากกว่า 80% ยินดีและเต็มใจที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยดังนี้

  • 50% มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1-10%
  • 35% มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 11-20%
  • 15% มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 20%

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยยังตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนด้านสุขภาพและเปิดเผยถึงความต้องการใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 71% เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น, 53% ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ, 48% ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 28% ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และ 21% ขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ทั้งนี้ ผลการสำรวจยังเผยให้เห็นว่าคนวัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ความสำคัญด้านสุขภาพของตนเองแตกต่างกัน โดย Gen X และ Boomers มักให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันถึง 50% ขณะที่ Gen Z และ Millennials อยู่ที่ 42%

ผลสำรวจลำดับความสำคัญด้านสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง