สมณะโพธิรักษ์ เจ้าสำนักสันติอโศก มรณภาพในวัย 90 ปี

“สมณะโพธิรักษ์

สมณะโพธิรักษ์ นักบวชผู้ก่อตั้งและผู้นำทางจิตวิญญาณของสำนักสันติอโศก มรณภาพแล้วด้วยโรคชรา ในวัย 90 ปี

วันที่ 11 เมษายน 2567 “สมณะโพธิรักษ์” นักบวชผู้ก่อตั้งและผู้นำทางจิตวิญญาณของสำนักสันติอโศก มรณภาพแล้วด้วยโรคชรา ในวัย 90 ปี

โดยเพจเฟซบุ๊ก บุญนิยมทีวี ได้รายงานว่า พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ มรณภาพ ด้วยโรคชรา เวลา 06.40.10 น. วันพฤหัสบดี 11 เมษายน 2567

ทั้งนี้ จะมีพีธีฌาปณกิจ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567

สำหรับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ มีชื่อเดิมว่า มงคล รักพงษ์ เกิดวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้อุปสมบทในคณะธรรมยุติกนิกาย ณ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

Advertisment

ก่อนจะได้เข้ารับการแปรญัตติฯ เป็นพระของคณะมหานิกายอีกคณะหนึ่ง โดยมิได้สึกจากคณะธรรมยุต เมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2516 ที่วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม

ต่อมา พระโพธิรักษ์และคณะได้ประกาศลาออกจากมหาเถรสมาคม โดยได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านอกรีตจากการปฏิบัติที่เคร่งครัด

ภายหลังพระโพธิรักษ์และคณะได้รับการพิพากษาว่าเป็น “ผู้แพ้” จึงไม่สามารถเรียกตนเองว่า “พระ” ได้ จึงเรียกว่า “สมณะ” แทน