We are Ready “ศิริราช” สร้างแรงบันดาลใจ ก้าวสู่ยุคใหม่ คนไทยรักสุขภาพ

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “Siriraj Expo Showcase 2024” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป้าหมายเพื่อนำความก้าวหน้าไปเสริมสร้างสุขภาวะประชาชนชาวไทยทุกช่วงอายุ

ภายในงานมีการแสดงความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์หลักของประเทศไทย มีประชาชนทุกกลุ่มให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงถึงความสนใจในสุขภาพของผู้คนที่ไม่มีใครอยากป่วย โดยมี ดาราสาว“โอปอล” เป็นพิธีกร

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเป็นตัวแทนของบุคลากรทุก ๆ คนของศิริราชพยาบาล ที่จะบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่จะทำให้ศิริราชเป็นสถาบันการแพทย์ของไทยที่จะสร้างองค์ความรู้และการบริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของโลก

“สิ่งที่เรามีก็คือ เราพร้อม ตามคอนเซ็ปต์ของงานคือ We are Ready เราพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ที่จะมาช่วยกันปกป้องดูแลสุขภาพของคนไทย และมวลมนุษยชาติ เราพร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กันด้วย เราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้สู่สังคม และเราก็ยินดีที่จะให้คนไทยทุกคนได้แบ่งปัน ได้กลับมาช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส”

Advertisment

“สำหรับโรงพยาบาลศิริราช วันหนึ่งมีคนไข้เข้ามารับการรักษาไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ถือว่าเยอะมาก และตลอดทั้งปีมีคนไข้กว่า 4 ล้านคนที่เข้ามารับการรักษา ผมจึงอยากสร้างความภาคภูมิใจส่งต่อให้กับทุก ๆ ท่านที่มีส่วนสนับสนุนกับทางโรงพยาบาลศิริราช”

นอกจากนี้ ศ.นพ.อภิชาติ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ SIRIRAJ READY FOR AGING SOCIETY โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ อุปกรณ์ทางการแพทย์และวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “We are Ready” ที่แสดง “ความพร้อม” ด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช และก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับ SIRIRAJ NEW ERA ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล

อาทิ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน TAVI หุ่นยนต์ฝึกเดิน รวมถึง หุ่นยนต์ Da Vinci ผู้ช่วยผ่าตัดยุคใหม่ที่มีความแม่นยำ การผ่าตัดแก้ไขการนอนกรน วัคซีนภูมิแพ้ การระงับปวด การฉายแสงด้วย 3D Printing และการใช้ AI ช่วยวินิจฉัยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การรักษาโรคมะเร็งโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นต้น

Advertisment

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ และเสวนาทางการแพทย์ที่น่าสนใจ เช่น คนไทยห่างไกล STROKE รวมถึงการเสวนาพิเศษที่มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล แม่เม้า-สุดา ชื่นบาน และหน่อย-ชุติมา แสนนนท์ เจ้าของเพจแต่งให้สวย Style 50+ สาธิตการออกกำลังกายด้วยท่าฤษีดัดตน มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการดูแลด้านสุขภาพด้วยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ที่สำคัญ ทางโรงพยาบาลศิริราชยังได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการดูแลสุขภาพได้ที่ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ที่ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับศิริราช ในการเปิดศูนย์สุขภาพแห่งใหม่ โดยขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรก