ABM โชว์รายได้ปี’65 โต 40.85% เตรียมซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล 1 ล้านตันปี’66

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM

ABM โชว์รายได้ปี 65 โต 40.85% โกยรายได้ 2,715.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.85% กำไรโต 33.92% รับปัจจัยหนุนเชื้อเพลิงชีวมวล ปักหมุดปี’66 ยอดขายเชื้อเพลิงชีวมวล 1 ล้านตัน หวังดันรายได้พุ่ง พร้อมสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 2,715.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 787.59 ล้านบาท หรือ 40.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลโดยรวมสูงขึ้นตาม และมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัท 35.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.09 ล้านบาท หรือ 33.92%

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 2,704.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 796.48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 41.75% เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดที่มากขึ้น รวมถึงสินค้าเชื้อเพลิงประเภทอื่นถีบราคาสูงขึ้น ทำให้ตลาดหันมาให้ความสนใจกับเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายลดการใช้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ

Advertisement

สำหรับปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลโดยรวมของปี 2565 อยู่ที่ 634.90 พันตัน เพิ่มขึ้น 67.11 พันตัน หรือ 11.82% โดยเฉพาะยอดขายภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายอยู่ที่ 491.06 พันตัน เพิ่มขึ้น 17.22%

เนื่องจากปริมาณการขายในสินค้าหลัก ได้แก่ กะลาปาล์ม ไม้สับ และชีวมวลอัดแท่ง ปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น หลังผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต (สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม) ส่วนยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 143.84 พันตัน

“ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปริมาณการขายภายในประเทศที่สูงขึ้นเกือบ 5 แสนตัน จากอุปสงค์การเชื้อเพลิงชีวมวลขยายตัว รวมถึงการได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนตามนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนคาร์บอนเครดิต ประกอบกับราคาสินค้าเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทมีรายได้เกินเป้าที่วางไว้ในปี 2565 ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2566 นี้ บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นและมีอนาคตที่สดใสได้อย่างต่อเนื่อง” นางสาวธิญาดากล่าว

ทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ 1 ล้านตัน ทั้งจากยอดขายภายในและต่างประเทศ เนื่องจากดีมานด์เชื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 พันล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้แตะ 3.5 พันล้านบาท หากยอดขายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

ประกอบกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท หอมหอมฟาร์ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นไม้สับ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และพร้อมให้ความสำคัญตามกระแสโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

 

Advertisement