ปตท.สผ.ชนะการประมูล สิทธิแปลงสำรวจปิโตรเลียม 2 แปลงในอ่าวไทย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิแปลงสำรวจปิโตรเลียม 2 แปลงในอ่าวไทย

ปตท.สผ.ชนะการประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในอ่าวไทย 2 แปลง นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า จากการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานได้ประกาศผลผู้ชนะการประมูลแปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ครั้งที่ 24 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract หรือ PSC) นั้น บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ. อีดี)

โดยเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ชนะการประมูลและได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน 2 แปลง คือ แปลง G1/65 และแปลง G3/65 มีพื้นที่รวมกัน 19,515.42 ตารางกิโลเมตร โดย ปตท.สผ. อีดี ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในทั้ง 2 แปลง

               
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ปตท.สผ. มีความยินดีที่เราชนะทั้ง 2 แปลงที่ยื่นประมูล ซึ่งทั้ง 2 แปลงอยู่ใกล้กับแปลง G1/61 และ G2/61 ที่เราเป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว ทำให้สามารถพัฒนาโครงการได้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยและคนไทย” นายมนตรีกล่าว

ทั้งนี้ การชนะประมูลแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 24 ถือเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 50 โครงการ ใน 14 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นโครงการในประเทศไทยจำนวน 14 โครงการ

Advertisement