ตลาดหมูพรีเมี่ยม-ปลอดสารโตพุ่ง ซีพีเอฟเพิ่มกำลังผลิต “หมูชีวา” 1 เท่าตัวใน 3 ปี

ซีพีเอฟเพิ่มการผลิตหมูชีวา 1 เท่าตัวใน 3 ปี ตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อหมูคุณภาพพรีเมี่ยม ปราศจากการใช้ปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เพื่อสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย ราคาสมเหตุผล

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสมพร เจิมพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีแผนเพิ่มการผลิตหมูชีวาจาก 200-300 ตัวต่อวัน เป็น 500 ตัวต่อวัน ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต

เนื้อหมูชีวาเป็นหมูที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ซึ่งขณะนี้ตลาดมีความต้องการหมูที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแบบนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

ขณะที่ผู้ผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพดีระดับพรีเมี่ยมลักษณะนี้ยังเลี้ยงอยู่ในวงจำกัด ไม่ใช่ฟาร์มทั่วไปจะสามารถเลี้ยงได้ทุกฟาร์ม เนื่องจากต้องมีการดูแลอย่างดีตั้งแต่ต้นทางอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ การจัดทำฟาร์มเลี้ยงระบบปิดตามมาตรฐานสากล ควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาของการเลี้ยง และเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ให้สัตว์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สัตว์มีสุขภาพดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ตลอดจนโรงชำแหละและจุดจำหน่าย ต้องมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยเคร่งครัด สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต

ทั้งนี้ หมูชีวา เป็นเนื้อหมูคุณภาพพรีเมี่ยม จากการคัดเลือกแม่พันธุ์คุณภาพดีอย่างพิถีพิถัน เลี้ยงในคอกขังรวม (Group Pen Gestation) ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ให้แม่หมูได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

โดยหมูขุนที่ได้จากแม่พันธุ์ดังกล่าว จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ทั้งยังได้รับอาหารจากธรรมชาติสูตรพิเศษ (Super Feed) มีส่วนผสมของโปรไบโอติก (Probiotic) เมล็ดแฟลกซ์ (Flax Seed) น้ำมันปลาทะเลลึกและสาหร่ายทะเลธรรมชาติที่มีโอเมก้า 3 สูงกว่าปลาแซลมอน 3 เท่า และไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ฮอร์โมนและสารเร่งเนื้อแดง 100% และจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล


ทั้งนี้ ปัจจุบันหมูชีวามาจากฟาร์มเลี้ยงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ถูกพัฒนาให้มีเทคโนโลยีและระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต จึงได้การรับรองมาตรฐาน NSF จากประเทศสหรัฐอเมริกา