พาณิชย์ชุมพร เผยประมูลซื้อ-ขายมังคุด คึกคักดันราคาขึ้น 70 บาทต่อก.ก.

“พาณิชย์จังหวัดชุมพร” เผยผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบการประมูลซื้อขายมังคุด ผู้ส่งออก ผู้รวบรวม ห้างค้าส่งค้าปลีก เข้าร่วมประมูล มีล้งจีนจากคุนหมิง เข้าร่วมชมบรรยากาศด้วย ดันราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดผิวมัน กิโลกรัมละ 60-70 บาท เกรดคละ 30-47 บาท

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลท่ามะพลา และตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพในพื้นที่ เช่น กลุ่มมังคุดบ้านฉาน กลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา กลุ่มมังคุดหาดสำราญสามัคคี วิสาหกิจชุมชนหาดยาย ติดตามสถานการณ์ราคาและกระบวนการคัด จำหน่ายมังคุดคุณภาพ (ประมูล) เพื่อดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดให้ขายผลผลิตได้ราคาดี

               

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้ประกอบการล้งชาวจีนจากเมืองคุนหมิง มาร่วมชมบรรยากาศการประมูลมังคุด โดยในการประมูล มีผู้ประกอบการ ทั้งผู้ส่งออก ผู้รวบรวม และห้างค้าส่งค้าปลีก ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มังคุดคุณภาพและราคาเป็นธรรม ส่วนราคามังคุดของชุมพรในปัจจุบัน ยังอยู่ในระดับสูง เกรดผิวมัน กิโลกรัม (กก.) ละ 60-70 บาท และเกรดคละ กก.ละ 30-47 บาท แสดงถึงผลผลิตคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด

Advertisement

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการจำหน่ายมังคุด เช่น การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องใส่ผลไม้ให้กับเกษตรกร และส่งฟรีทางบริษัทไปรษณีย์ไทย กล่องละ 10 กิโลกรัม และการเพิ่มช่องทางให้โหลดขึ้นเครื่องบินฟรี กล่องละ 10 กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ก.ย.2566