4 สหกรณ์ประสานเสียง ปรับขึ้นราคาไข่เป็น 4.00 บาท/ฟอง

ไข่ไก่

4 สหกรณ์ประกาศปรับราคาไข่ ฟองละ 20 สตางค์ ราคาขยับจาก 3.80 บาท เป็น 4.00 บาท

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 20 สตางค์ คือปรับจากฟองละ 3.80 บาท เป็นฟองละ 4.00 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้ออกมาระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูงขึ้น อยู่ที่ฟองละ 3.75 บาท หากขายที่ราคา 3.80 บาทอย่างที่ตรึงราคาไว้มาหลายสัปดาห์ จะทำให้เกษตรกรมีกำไรไม่ถึง 25 สตางค์/ฟอง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบภาวะขาดทุนจนทยอยเลิกเลี้ยงไปหลายราย

โดยสาเหตุสำคัญมาจากทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถือเป็นต้นทุนหลักราว 60-70% ของต้นทุนทั้งหมด ได้ปรับราคาไปหลังจากสงครามรัสเซีย ยูเครน สภาวะเอลนีโญ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กำลังส่งผลต่อธัญพืชต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันมากขึ้น ทำให้แนวโน้มราคาพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอนาคตที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีแน่นอน

ขณะเดียวกันต้นทุนค่าไฟฟ้าก็สูงขึ้นมากจากอัตราค่าไฟที่สูงขึ้น รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ขยับขึ้นจากการหาแรงงานยากขึ้นด้วย