กฟผ.ผนึก “เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย” สร้าง Smart Campus ด้วยนวัตกรรมพลังงาน 

กฟผ.ผนึก “เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย” สร้าง Smart Campus

กฟผ. ผนึกกำลัง “บ.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย” ยกระดับการใช้พลังงานสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมตามโครงการ Smart Campus ประเดิมที่แรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลางปี 2567   

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายโยชิฮิโระ ซากานูชิ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือเพื่อผลักดันเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ ระหว่าง กฟผ. และบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด  

โดยมี นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายโยชิฮิสะ ไคนูมะ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ พร้อมด้วย นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. และนายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. 

นอกจากนี้ยังมีนางสาวสุนี เชิดชูชาติ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด และนายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมในพิธี 

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Campus ของ กฟผ. และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ตั้งใจยกระดับการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมพลังงานและเมืองอัจฉริยะ ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ.


นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ระบบแสงสว่างอัจฉริยะบนถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบบริหารจัดการพลังงาน ทำหน้าที่ควบคุมและติดตามการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) เข้ามาให้บริการนักศึกษาระหว่างหอพักและอาคารเรียน เริ่มดำเนินการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัวและพื้นที่ศูนย์แม่ริม พร้อมเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2567 

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. เผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนา Smart Energy Solutions บนพื้นที่ Smart Campus ด้วยการบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบ Smart Street Light  

พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Energy Management System) ของ กฟผ. หรือ ENZY Energy Management Platform ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ที่ กฟผ.มีเป้าหมายร่วมกับประเทศไทย 

นายโยชิฮิสะ ไคนูมะ


ด้านนายโยชิฮิสะ ไคนูมะ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ กล่าวเสริมว่า ถือเป็นความยินดียิ่งที่ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ (Smart street light) ซึ่งผลิตในไทยโดยพนักงานของบริษัทได้ใช้งานในไทย


โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว รวมถึงโอกาสพัฒนาทางธุรกิจต่อไป