ขอนแก่นฝนตกหนัก ไข่เป็ดออกน้อย พาณิชย์ตรวจสอบแล้วชี้ราคาทรงตัว

ไข่
Photo : Pixabay

กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เผยไข่เป็ดราคาทรงตัว เฉลี่ยคละฟองละ 4.3-5.0 บาท ปริมาณเพียงพอ หลังข่าวฝนตกหนัก เป็ดไข่ออกไข่น้อย ทำให้ราคาพุ่ง จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงเป็ดไข่มากที่สุดในภาคอีสาน

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวฝนตกหนัก เป็ดไข่ออกไข่น้อยลง ทำให้ราคาไข่เป็ดพุ่งสูงนั้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายไข่เป็ดในพื้นที่ตลาดบางภู และตลาดหนองไผ่ ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น พบว่าราคาไข่เป็ดทรงตัวตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมา

โดยราคาไข่เป็ดคละแผงละ 130-150 บาท หรือฟองละ 4.3-5.0 บาท ไข่เป็ดเบอร์ 0 ซึ่งเป็นไข่ขนาดใหญ่ที่สุด แผงละ 160 บาท หรือฟองละ 5.3 บาท และเมื่อแปรรูปเป็นไข่เค็ม จำหน่ายที่ฟองละ 7-8 บาท ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงเป็ดไข่มากที่สุดในภาคอีสาน จำนวน 304,277 ตัว เกษตรกร 2,080 ราย (ข้อมูลกรมปศุสัตว์ 2566)

               

อุดม ศรีสมทรง

จากการลงพื้นที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พบว่าในบางพื้นที่ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 แต่ปริมาณไข่เป็ดยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค

นายอุดมกล่าวอีกว่า ราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ ในเดือนกันยายน 2566 ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย อยู่ที่ฟองละ 4.08 บาท (ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ราคาขายส่งไข่เป็ดขนาดกลาง ณ ตลาด กทม. และปริมณฑล ฟองละ 4.9-5.0 บาท ราคาขายปลีกฟองละ 5.4-5.5 บาท ทรงตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2566 และส่วนใหญ่นิยมใช้ไข่เป็ดขนาดใหญ่เพื่อแปรรูปเป็นไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้า จากการติดตามสถานการณ์ของผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในแหล่งผลิตสำคัญยืนยันว่าปริมาณไข่เป็ดเพียงพอ

สำหรับแนวโน้มราคายังคงต้องติดตามในระยะต่อไป รวมถึงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงที่จะส่งผลต่อปริมาณไข่เป็ดในระบบ เนื่องจากในช่วง 4-5 เดือนก่อน เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในบางพื้นที่ได้เลิกเลี้ยงไป และเมื่อกลับมาเลี้ยงใหม่ไม่นานทำให้ไข่เป็ดที่เข้าสู่ตลาดมีขนาดเล็ก

กรมการค้าภายในได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตไข่เป็ดสำคัญในทุกภูมิภาค ติดตามสถานการณ์การผลิตและราคาอย่างใกล้ชิด และหากประชาชนพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ