อดีตผู้บริหาร-สหภาพ กฟผ. เร่ง “พีระพันธุ์” ตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นผู้ว่าการ กฟผ.

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

อดีตผู้บริหาร-สหภาพ กฟผ. ส่งหนังสือถึง “พีระพันธุ์” เร่งชงตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 เข้า ครม.

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 อดีตผู้บริหารและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งหนังสือถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่องการแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ซึ่งล่าช้าเนื่องจากในหนังสือระบุถึงข้อเท็จจริงว่าการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กฟผ. และคณะกรรมการ กฟผ.ได้เห็นชอบให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ.คนต่อไปนั้น เป็นการดําเนินการด้วยความถูกต้องและชอบธรรม  ทั้งยังได้รับการสนับสนุนและการยอมรับทั้งจากพนักงาน กฟผ. และสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเช่นกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการ กฟผ. ได้สรุปผลการคัดเลือกและนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งในขณะนั้น คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เพื่อนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป และเรื่องดังกล่าวได้อยู่ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้วเพื่อรอนำเข้า ครม.

               

แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์ยุบสภาไปก่อน จึงทำให้ ครม. ขณะนั้นไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติได้ เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ

จึงได้พิจารณานำเสนอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 ครั้ง ตามคำแนะนำของ ครม. และรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่ กกต. ก็ยังคงยืนยันให้ไปนำเสนอ ครม. ของรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา ดังนั้นเรื่องจึงยังคงอยู่ที่รัฐมนตรีพลังงาน

ดังนั้นเป็นความชอบธรรมที่รัฐมนตรีพลังงานนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สามารถที่จะพิจารณาดำเนินการนำเสนอต่อ ครม. ใหม่ได้ เพราะเป็นการสรรหามาโดยชอบธรรมแล้ว และหากมีการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ใหม่ ก็จะไม่เป็นธรรมและส่งผลเสียหายต่อผู้ถูกคัดเลือกและเป็นข้อสงสัยต่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล

ประกอบกับการจะเปลี่ยนแปลงให้มีการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ใหม่นั้น จะส่งผลต่อคำครหานินทาจากสังคมได้ว่ามีใบสั่งจากทุนใหญ่ด้านพลังงานมากดดันรัฐบาลตามข่าว

ซึ่งในหนังสือนี้ยังระบุอีกด้วยว่า ขอความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีฯ พิจารณานำเสนอผลกการคัดเลือกผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 คือนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เข้า ครม. เพื่อเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ต่อไป

อย่างไรก็ดี หากมีการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ใหม่ และไม่ใช่ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ แน่นอนว่าสังคมต่างทราบอย่างกว้างขวางจากสื่อต่าง ๆ อยู่แล้วว่าใครจะได้รับการคัดเลือกย่อมจะไม่สง่างามและเป็นผลดีต่อการบริหารงานใน กฟผ. จะทำให้เกิดความไม่พอใจและมีความขัดแย้งอันยาวนานใน กฟผ. และอาจจะไม่เป็นผลดีต่อการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารงานตามนโยบายต่าง ๆ ให้กับทางกระทรวงพลังงานหรือรัฐมนตรีอย่างต็มที่ก็เป็นได้