ส.อ.ท.วอนรัฐบาลลดค่าไฟ ก.ย. ตามนัด เหตุบางโรงงานปรับราคาลงแล้ว

ส.อ.ท. เร่งรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเจรจาลดค่าไฟบิลเดือนกันยายนให้ได้ตามนัด เหตุบางโรงงานปรับราคาลงแล้ว กังวลต้นทุนเท่าเดิมแต่รายได้หด

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่มีมติให้ลดค่าไฟฟ้าจากมติ ครม.เดิม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เหลือ 4.10 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยให้มีผลตั้งแต่รอบการเก็บค่าไฟฟ้างวดใหม่ระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม 2566 ทว่าบิลค่าไฟในรอบเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมากลับยังไม่ได้ลงตามที่หวัง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องลดค่าไฟอาจจะติดขัดเทคนิคบางประการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันรอบบิลค่าไฟเดือนกันยายน จึงคิดว่าต้องไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้ง เพราะเรื่องนี้ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมได้ขานรับกับนโยบายนี้ไปบ้างแล้ว

               
เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

“เพราะบางโรงงานได้คำนวณต้นทุนที่จะเสนอแล้ว เนื่องจากข่าวการลดค่าไฟทำให้ลูกค้าของเราหลายคนทั้งต่างประเทศและในประเทศแจ้งมาว่า เราต้องปรับราคาลง แต่ว่าการปรับค่าไฟไม่ทันรอบบิลเดือนกันยายนก็อาจทำให้ต้นทุนไม่ลดและต้องขายราคาถูกลง”

แม้ตอนนี้อาจจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้น แต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ปัญหาให้ไว เพราะบางโรงงานที่อำนาจต่อรองต่ำอาจจะต้องเริ่มลดราคาในเดือนหน้า หรือบางโรงงานที่อำนาจต่อรองสูงอาจจะขอเลื่อนไปได้ต้นปีหน้า ทั้งนี้ เราอยากได้ของขวัญนี้จากรัฐบาลจริง ๆ จึงวอนขอให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง