“แฟรนไชส์” ธุรกิจกึ่งสำเร็จรูป

คอลัมน์ DATA

การนำ “โมเดลธุรกิจ” แฟรนไชส์มาช่วยต่ออาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เป็นหนึ่งนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์มอบหมายให้ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ในปัจจุบันไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ 1,807 ราย เป็นนิติบุคคล 1,517 ราย และเป็นบุคคลธรรมดา 290 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทค้าปลีก รองลงมาเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการ การศึกษา และความงามและสปา

“นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล” รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า กรมได้ส่งเสริมแฟรนไชส์ใหม่ ภายใต้หลักสูตร Franchise B2B ระยะเวลา 120 ชั่วโมงในการฝึกอบรม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมา 20 รุ่น รับสมัครรุ่นละ 50 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับหลักสูตรนี้ มี 6 หมวด คือ 1.พื้นฐานธุรกิจแฟรนไชส์ อาทิ การออกแบบธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตธุรกิจ

Advertisment

2.การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ หลักการบริหารจัดการร้านต้นแบบ และคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์เพื่อควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพเหมือนต้นฉบับ 3.การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กลยุทธ์การสร้างแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จมีมาตรฐาน การกำหนดค่าธรรมเนียม และทำตลาดผ่าน e-Commerce

4.การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร 5.สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 6.กลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์และขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ กรมเปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมรุ่นที่ 21 ตั้งแต่ขณะนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่อรับการอบรมในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561