เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (21 พ.ย. 66) 11 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

8 มีนาคม ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ภาพจากศูนย์ภาพเครือมติชน

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศเช้านี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 11 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ 07.00 น.

สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.อุทัยธานี จ.สุพรรณบุรี และ จ.หนองคาย

               

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.8-53.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.2-63.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27.7-39.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.6-28.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.7-24.4 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 23 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.5-57.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK