ปตท.-บางจากฯลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร เว้น E85 คงเดิม มีผลพรุ่งนี้ตีห้า

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 คงเดิม) มีผลพรุ่งนี้ (10 มิ.ย. 60) เวลา 05.00 น.

ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 ลิตรละ 33.06 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.68 บาท
E20 ลิตรละ 23.44 บาท
E85 ลิตรละ 19.44 บาท
ดีเซล ลิตรละ 24.29 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)