กกร. ถกค่าไฟพรุ่งนี้ วอนรัฐบาลตรึง 3.99 บาท พร้อมตั้ง กรอ.พลังงานรื้อโครงสร้าง

จับตา กกร.ถกค่าไฟพรุ่งนี้ (6ธ.ค.) ร้องรัฐบาลทบทวนคงอัตราเดิม 3.99 บาท วอนตั้ง กรอ.พลังงานรื้อโครงสร้าง
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

จับตา กกร. ถกค่าไฟพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.) ร้องรัฐบาลทบทวนคงอัตราเดิม 3.99 บาท วอนตั้ง กรอ.พลังงานรื้อโครงสร้าง

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอมรับกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567

ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟทุกประเภทเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาท/หน่วย หรือเพิ่มขึ้น 17% จากงวดปัจจุบันเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 อยู่ที่ 3.99% นับเป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกของภาคเอกชนรับปีใหม่ และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน

“ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) วันที่ 6 ธ.ค.นี้ จะมีวาระหารือเร่งด่วนในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 ที่สร้างความวิตกกังวลให้ภาคเอกชน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพประชาชน”

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางสูง การขึ้นค่าไฟฟ้ายิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชน เพราะอาจนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้าปลายทาง ดังนั้น รัฐควรพิจารณาทบทวนค่าไฟงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 ให้รอบคอบอีกครั้ง

โดยเห็นว่าควรตรึงค่าไฟไว้อยู่ที่ 3.99 บาท/หน่วยไปก่อน จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ ซึ่งหากเร่งดำเนินทบทวนโครงสร้าง ก็น่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดในไม่ช้า และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ด้านพลังงาน เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลโครงสร้างค่าไฟด้วย


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีนักลงทุนต่างชาติสอบถามเข้ามาว่า ทำไมประเทศไทยจึงมีค่าไฟที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง ซึ่งทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุน เป็นปัจจัยบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ