บางจากฯ-คอสโม ออยล์ ญี่ปุ่น ผนึกกำลังนำเข้า SAF รุกตลาดเอเชีย-แปซิฟิก

บางจากฯ - คอสโม ออยล์ ผนึกกำลังนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

บางจากฯ-คอสโม ออยล์ ผนึกกำลังนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากไทยสู่ญี่ปุ่น รุกตลาดเอเชีย-แปซิฟิก

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอสโม ออยล์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โดยกรอบข้อตกลงความร่วมมือนี้ครอบคลุมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ซึ่งผลิตโดยบางจากฯ สู่ประเทศญี่ปุ่น โดยคอสโม ออยล์

โดยมีนายยาซูฮิโร ซูซูกิ ประธานบริษัทคอสโม ออยล์ ร่วมลงนามกับนายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของบริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากฯ

จากการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบางจากฯ และคอสโม ออยล์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ครอบคลุมการนำเข้าและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่คอสโม ออยล์ รับจากบางจากฯ ได้แก่ SAF ไบโอแนฟทา และไบโอเอทานอล

นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังมีแผนร่วมศึกษาการใช้ประโยชน์และการขนส่งไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับ การกักเก็บ และใช้ประโยชน์จากคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage-CCUS) และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานอีกด้วย

สอดคล้องกับเป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจากการผลิตด้วยตนเอง และจากความร่วมมือกับแหล่งผลิตในต่างประเทศ อีกทั้งสองบริษัทยังต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยทั้งสององค์กรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน และการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเร่งกระบวนการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

บางจากฯ - คอสโม ออยล์ ผนึกกำลังนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)
นายยาซูฮิโร ซูซูกิ ประธาน บริษัทคอสโม ออยล์ และนายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บางจากฯ นับเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนในประเทศไทย โดยได้ประกาศแผนดำเนินการผลิต SAF เมื่อเดือนกันยายน 2565 ด้วยการก่อสร้างหน่วยผลิต SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ที่โรงกลั่นบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ มีกำลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2567 ทั้งนี้ SAF ที่ผลิตได้ในสัดส่วนที่สำคัญจำนวนหนึ่งจะส่งออกไปให้คอสโม ออยล์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกัน


สำหรับคอสโม ออยล์ ซึ่งมีเป้าหมายการจัดหา SAF 300,000 กิโลลิตรต่อปีภายในปี 2573 นั้น การร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบางจากฯ ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มอุปทานการจัดหา SAF ให้มีความหลากหลายมากขึ้น