ปตท.สผ. พบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ 3 แห่งในมาเลเซีย เร่งพัฒนาเป็น Cluster

ปตท.สผ.
แฟ้มภาพประกอบข่าว

ปตท.สผ. พบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ 3 แห่งในมาเลเซีย เร่งพัฒนาเป็น Cluster มุ่งสู่การเติบโตในระยะยาว

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค ออฟชอร์ จำกัด และบริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีก 3 แหล่ง บริเวณนอกชายฝั่งซาราวัก ประเทศมาเลเซีย จากหลุมสำรวจเชนด้า-1 (Chenda-1) ในแปลงสำรวจ เอสเค 405 บี หลุมสำรวจบังสะวัน-1 (Bangsawan-1) และหลุมสำรวจบาบาด้อน-1 (Babadon-1) ในแปลงสำรวจ เอสเค 438 ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เคยสำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาก่อนหน้านี้

โดยเฉพาะหลุมบาบาด้อน-1 สำรวจพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง มีความหนาสุทธิกว่า 200 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากอีกแหล่งหนึ่งที่ ปตท.สผ.ค้นพบในมาเลเซีย รองจากแหล่งลัง เลอบาห์ อีกด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล ซีรุง-2 (Sirung-2) แปลงสำรวจ เอสเค 405 บี เพื่อยืนยันขนาดของแหล่งปิโตรเลียม จากที่ได้สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากหลุมสำรวจซีรุง-1 (Sirung-1) ในปี 2564 โดยจะเตรียมศึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้น เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไป

“มาเลเซียเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนที่สำคัญของ ปตท.สผ. ซึ่งได้ค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในบริเวณนอกชายฝั่งมาเลเซียหลายแหล่งอย่างต่อเนื่อง โดย ปตท.สผ. มีแผนที่จะเร่งรัดพัฒนาแหล่งที่ค้นพบดังกล่าวในรูปแบบการพัฒนาแบบกลุ่ม (Cluster) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะสามารถนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธ์อีกด้วย” นายมนตรีกล่าว

ปัจจุบัน ปตท.สผ.มีโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจ พัฒนา และผลิตในประเทศมาเลเซียกว่า 10 โครงการ ได้แก่ แปลงสำรวจ เอสเค 405 บี, เอสเค 438, เอสเค 314 เอ, เอสเค 417, พีเอ็ม 407, เอสบี 412, เอสเค 325 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ


ส่วนแหล่งลัง เลอบาห์ และปาปริก้า ในเอสเค 410 บี อยู่ในระยะพัฒนา สำหรับแปลงเอสเค 309, แปลงเอสเค 311 รวมทั้งแปลงเค และแปลงเอช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึก และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย อยู่ในระยะผลิต