ทั่วโลกเตรียมบินโชว์เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในงาน Energy Storage Asia 2024

Energy Storage Asia 2024

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ปักธงเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) จับมือสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 ตั้งเป้าส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและภูมิภาค ซึ่งงานนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่งกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ให้มีความคกรอบคลุมทุด้านของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Association-TESTA) กล่าวว่า วันนี้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นหัวใจสำคัญสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้

โดยวันนี้จะเห็นได้ถึงการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นจากการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ในไทย ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมได้เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ระหว่างนักวิจัย ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกับภาคีชั้นนำภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยสู่การปรับใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ภาคการขนส่ง การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ

“ด้วยกรอบวิสัยทัศน์ในการเป็นภาคีชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ทางสมาคมร่วมมือกับทางอินฟอร์มาฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และอัพเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีดังกล่าว ให้กับภาคอุตสาหกรรมการบินไทย โดยที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับอินฟอร์มาฯมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดสัมมนา TESTA Symposium และได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด

ทำให้ปีนี้เราขยายความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการประชุมนานาชาติ ‘International Energy Storage Forum’ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการนำไปปรับใช้ของบุคลากรภายในประเทศ การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘Energy Storage Asia’ งานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานล่าสุด จะเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย” ดร.พิมพากล่าวเสริม

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-ประเทศไทย กล่าวว่า เราเป็นผู้บุกเบิกตลาดพลังงานในประเทศไทย ด้วยการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงพลังงานทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีจนขยายเต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อินฟอร์มาฯทำงานร่วมกับทางสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) เป็นปีที่ 4 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันมากมาย

โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการส่งต่อความรู้และสนับสนุนให้กับภาคธุรกิจ เชื่อมโอกาสให้ระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกัน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาด

“ในปีนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมสานต่อและขยายความร่วมมือกับทางสมาคม ผ่านการลงนาม การจัดการประชุม ‘International Energy Storage Forum’ เพื่อเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ ที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีความชำนาญทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ และช่วยส่งเสริมความเข้าใจให้ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน

โดยจะเป็นสัมมนาหลักของงาน Energy Storage Asia 2024 แพลตฟอร์มทางธุรกิจที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยทางอินฟอร์มาฯเชื่อมั่นว่า เวทีนี้จะตอกย้ำความแข็งแกร่งถึงความพร้อมของไทยสำหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น”