เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (4 มีนาคม 2567)

ฝุ่น ฝุ่น PM 2.5 ภาพมุมสูง
ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันนี้ (4 มีนาคม 2567) พบ 36 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในจังหวัด ดังนี้

จ.เชียงราย จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.หนองคาย จ.เลย จ.นครพนม จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 30.6-75.6 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.6-66.5 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.3-51.2 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.7-41.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.4-29.3 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 18.7-36.3 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2567 ดังนี้

  • พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2567
  • พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 5-9 มีนาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังระบางพื้นที่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2567
  • ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2567 และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง