เปิดคำทำนาย “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ปี 2567 ฝนตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

กรมชลประทานเปิดคำทำนายตามหลักโหรพราหมณ์ นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2567 ฝนตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า ภาวะแล้ง ผลผลิตเสียหาย 5 ส่วน

วันที่ 10 เมษายน 2567 ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเวลาเทศกาลที่ทุกคนรอคอยอย่างวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจากกิจกรรมการทำบุญ ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นน้ำสงกรานต์ ยังมีการประกาศนางสงกรานต์ประจำปี ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

ซึ่งวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 นี้ เป็นวันมหาสงกรานต์ มีนางสงกรานต์นามว่า “นางมโหธรเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จนอนลืมตา ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ

โดยมีคำทำนายนางสงกรานต์ 2567 เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองไว้ว่า

1.เกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้ อังคารเป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า (จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงอธิบายไว้ว่า “ฝนตกห่าหนึ่ง คือฝนที่ตกเต็มบาตรพระ” หรือเท่ากับฝนตก 50 นิ้ว (350 เซนต์) (หน่วยโบราณ)

Advertisment

2.เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีตุล ชื่อ วาโย (ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด

3.เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนแล้ง

4.เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงและแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน และบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน

กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำ (1 เม.ย. 67) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 46,181 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 19,883 ล้าน ลบ.ม. (80% ของแผน)

Advertisment

ด้านสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีประมาณ 9.05 ล้านไร่ หรือร้อยละ 156 ของแผน  ประกอบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (ณ 2 เมษายน 2567) ประเทศไทยมีฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ -37%   จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ให้เพียงพอใช้ รวมไปถึงการสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูล : กรมชลประทาน