สงกรานต์ พัชรวาท สั่งทุกหน่วยพร้อม-ตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยว 37 ชายฝั่งทะเล

พัชรวาทชวนเที่ยวสงกรานต์ ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด สั่ง “กรมทะเล” ตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยว 37 ชายฝั่งทะเล

วันที่ 11 เมษายน 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศจัดกิจกรรม “มหาสงกรานต์ World Songkran Festival” ตั้งแต่วันที่ 1-21 เม.ย. 2567 รวม 21 วัน ซึ่งถือว่าเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อยอดไปสู่ภาคเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงิน และรายได้สู่ประชาชน และช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านและไปท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานที่ทางธรรมชาติตามภูเขาและทะเล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 เพื่อสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องดื่ม รถยนต์ และเรือปฏิบัติการไว้คอยอำนวยความสะดวกตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล พื้นที่อุทยานฯ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกเดือด ตลอดจนย้ำเตือนให้ตระหนักถึงมาตรการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดการก่อให้เกิดขยะ

Advertisment

“อยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันคัดแยกและทิ้งขยะลงถังตามจุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเมื่อนำพลาสติกเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวให้เก็บกลับออกมาด้วยทุกครั้ง พร้อมกับปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กระทรวงกำหนดอย่างเคร่งครัด ขยะส่วนใหญ่ล้วนเป็นขยะพลาสติก กว่าจะย่อยสลายต้องใช้ระยะเวลานาน บางชนิดนานนับร้อยปี”

ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 37 พื้นที่ชายฝั่งทะเล

พร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 5 วัน ตลอดจนเฝ้าระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ

Advertisment

“ในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามเกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การจราจรขนส่งทางน้ำเกิดการแออัดและอาจมีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นได้”

นอกจากนี้ ทช.สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ 516 นาย รถยนต์ 63 คัน เรือทรัพยากรทางทะเล 26 ลำ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“ขอฝากไปถึงผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ในการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเสื้อชูชีพ”

อย่างไรก็ตาม หากพบเจอปัญหาสามารถแจ้งมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร.1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้ง 37 พื้นที่ชายฝั่งทะเล