เจอกากแคดเมียมครบแล้ว เหตุผลแท้จริง “ค่าความชื้น” ลดจาก 33% เหลือ 18% ไม่ได้หาย

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แผนส่งกากแคดเมียมกลับ จ.ตากแล้ว หารือผู้เกี่ยวอีกครั้ง 13 เม.ย. ล่าสุด ตรวจวัดค่าความชื้นจากตัวอย่างกากตะกอนแร่แคดเมียม พบลดลงเหลือ 18% จาก 33% ทำน้ำหนักรวมไม่ถึง 13,832 ตัน ที่ขนออกมาจาก จ.ตาก สั่งเร่งปูพรมตรวจสอบโรงงานต้องสงสัยเชื่อมโยงกับที่ตรวจเจอ

วันที่ 12 เมษายน 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนแดคเมียม ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยระบุว่า  จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี โดย ที่ประชุมได้หารือกันใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย

1.พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่ง รมว.อุตสาหกรรม ได้ลงนามเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา และคำสั่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี เพื่อหาความเชื่อมโยง โดยที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ และจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนและแนวทางเบื้องต้น เพื่อให้ฝ่ายเลขาของคณะทำงานแก้ไขปัญหา ฯ นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สอจ.ตาก สอจ.สมุทรสาคร และ สอจ.ชลบุรี และ กรอ. ได้ปรับปรุงคำสั่ง / ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 10 และ 11 เมษายน ถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายกากแคดเมียมโดยผิดกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งการเพิกถอนการอนุญาตขนกาก การสั่งการตาม พ.ร.บ.โรงงาน และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย แต่ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งอีกครั้งหลังจากได้พิจารณาแผนการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม ซึ่งทาง บมจ.เบาด์แอนด์บียอนด์(Beyond) จะส่งให้ อก. ภายในวันที่ 13 เมษายน 2567

Advertisment

3.เมื่อช่วงบ่าย วันนี้ (12 เมษายน) กพร. ได้รับข้อมูล ร่างแผนนำกากแคดเมียม กลับโรงงานที่ตาก และปิดบ่อฝังกลบ จาก Beyond และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่างแผนที่เสนอแล้ว คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ยังมีความกังวลในเรื่องวันที่สิ้นสุดการดำเนินงาน (ประมาณกันยายน 2567) จำนวนรถบรรทุก (10 คัน น้ำหนักบรรทุก 30 ตันต่อคัน) สภาพของบ่อฝังกลบ ระบบบำบัดน้ำเสีย กระบวนการปรับเสถียรกากแคดเมียม ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย และการดำเนินงานตามมาตรการ EIA จึงได้นัดหมายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ Beyond หารือกับคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน เวลา 14.00 น.  อนึ่ง Beyond ได้แจ้งว่าดำเนินการปิดคลุมบ่อที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

4.คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้พิจารณาแนวทางการเคลื่อนย้ายกากแดคเมียม ซึ่งยกร่างโดย กรอ. และมีความเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการปรับเสถียร และการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมไปพักที่โกดัง ก่อนลงหลุมฝังกลบ โดยคณะกรรมการไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายหลายครั้ง ควรนำออกจากรถเข้าสู่หลุมฝังกลบและอาจปรับเสถียรภายในหลุมเลย ซึ่งจะได้หารือความเป็นไปได้กับ Beyond ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายนนี้เช่นกัน

5.เพื่อให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะ ระหว่าง ทีมงานฝ่ายเลขา ฝ่ายกฎหมายของทั้ง 3 กรม  สอจ.ใน 3 พื้นที่ และ กร 1 กรอ. และ  6.คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้กำหนดการประชุมเพื่อ update สถานะและยกร่างแผนการขนย้ายกากแคดเมียม ทุกวันระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ในช่วง 14.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วานนี้ (11 เมษายน 2567) เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้เข้าตรวจสอบโรงงาน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลังมีเบาะแสว่ามีถุงบิ๊กแบ็กลักษณะคล้ายถุงบรรจุกากตะกอนแคดเมียมอยู่ภายในโรงงาน และมีความเชื่อมโยงกับโรงงานที่ได้ตรวจพบไปก่อนหน้านี้ โดยจากการตรวจสอบพบว่าว่า ไม่พบกากตะกอนแร่แคดเมียมแต่อย่างใด

Advertisment

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบและคำนวณปริมาณน้ำหนักปัจจุบันของกากตะกอนแร่แคดเมียมที่สามารถตรวจยึดได้ เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักเดิมที่มีค่าความชื้นจากแหล่งฝังกลบในจังหวัดตาก เพื่อเตรียมการสำหรับวางแผนการขนย้ายกลับคืนบ่อคอนกรีตฝังกลบเดิม พบว่า จากการตรวจสอบตัวอย่างกากตะกอนแร่แคดเมียมที่ต้นทางจากจังหวัดตากมีค่าความชื้นอยู่ที่ 33% และตัวอย่างกากตะกอนแร่แคดเมียมที่ตรวจยึดได้มีค่าความชื้อเหลือเพียง 18% ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจำนวนกากตะกอนแร่แคดเมียมที่พบตอนนี้ ใกล้เคียงปริมาณเดิมที่ถูกขนย้ายออกมาแล้ว

ทั้งนี้ ค่าความชื้นเหลือเพียง 18% นั้น หมายความว่าน้ำหนักของกากก็จะลดลง ซึ่งขณะที่ขนออกมานั้นความชื้นมาก (มีน้ำมาก) เมื่อเก็บกองไว้ อากาศร้อน น้ำจะระเหย ทำให้น้ำหนักลดลง นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ น้ำหนักเฉลี่ยต่อถุงลดลง ทำให้น้ำหนักรวมไม่ถึง 13,832 ตัน ที่ขนออกมาจาก จ.ตาก

“ตนได้กำกับให้ทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยังคงดำเนินการตรวจสอบและติดตามโรงงานและโกดังที่อยู่ในพื้นที่ต้องสงสัย ให้มีการค้นหากากตะกอนแร่แคดเมียมอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมใส่ใจในความปลอดภัยและตั้งใจที่จะคลายความกังวลในทุกๆ เรื่อง”

ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกากตะกอนแร่แคดเมียมที่พบจากการประเมินล่าสุด จำนวน 12,535 ตัน รายละเอียดดังนี้ 1.บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบ 6,492 ตัน 2. บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบ 1,034 ตัน 3. โกดังคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบ 468 ตัน 4. โกดังคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี ตรวจพบ 4,391 ตัน และ 5. บริษัท ล้อโลหะไทยเมททอล จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตรวจพบ 150 ตัน