พาณิชย์ยันเป้าค้าชายแดน-ผ่านแดนปีนี้ 1.5 ล้านล. ทะลุเป้า โหมจัดงานหนุนเต็มสูบ

พาณิชย์ยันค้าชายแดนและผ่านแดน เป้า 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่ม 15% มั่นใจทำได้ ขณะที่ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 5 เดือนปี 61 มีมูลค่า 5.64 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.40% แม้ส่งออกจะลดลงบ้างแต่หลังจากนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนในปี 2561 อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท กรมฯ มั่นใจว่ากิจกรรมที่ได้จัดขึ้นจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปีนี้ ใกล้เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2560 ที่ทำได้มูลค่า 1.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.84% อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกที่จะคอยสนับสนุนให้มูลค่าการค้าเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะความต้องการสินค้าไทย กำลังซื้อของผู้โภครวมไปถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจดีขึ้น เกิดการจ้างงาน จากการเข้าไปลงทุนจากต่างประเทศรวมไป ส่งผลให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งเชื่อว่าจะมีผลการค้าให้ขยายตัว

โดยมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 564,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.40% โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 320,393 ล้านบาท ลดลง 1.53% และนำเข้ามูลค่า 243,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.98% เกินดุลการค้ามูลค่า 76,491 ล้านบาท และแยกเป็นการค้าชายแดนมูลค่า 463,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.18% เป็นการส่งออกมูลค่า 271,592 ล้านบาท ลดลง 2.62% นำเข้ามูลค่า 192,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59% เกินดุลการค้ามูลค่า 79,315 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนมูลค่า 100,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เป็นการส่งออกมูลค่า 48,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% นำเข้ามูลค่า 51,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.59% ขาดดุลการค้ามูลค่า 2,824 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า การค้ากับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 233,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 90,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.52% เมียนมา มูลค่า 81,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.47% และกัมพูชา มูลค่า 58,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.51% เป็นการส่งออกมูลค่า 47,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.21% นำเข้ามูลค่า 11,475 ลดลง 10.96%

“การค้าไทยกับเมียนมาและสปป.ลาวที่เพิ่มขึ้นมาก เพราะไทยมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้า แต่ก็ไม่น่ากังวล เพราะนำมาใช้เป็นพลังงานของประเทศ แต่ที่น่าจับตา คือ การส่งออกไปยังสปป.ลาว ที่น่าจะดีขึ้น เพราะมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำกว่า 20% จาก 9 แสนกีบ เป็น 1.1 ล้านกีบ ทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และยังมีการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ทำให้เกิดเส้นทางขนส่งสินค้าที่สามารถลดระยะทางและต้นทุนการขนส่งสินค้าเข้าไปยังสปป.ลาว และจีนตอนใต้ได้ดีขึ้น ส่วนกัมพูชา มีการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินเป็นจุดผ่านแดนถาวร ทำให้สามารถกระจายสินค้าของไทยจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดพระตะบองได้สะดวกรวดเร็วขึ้น”นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์ กล่าวอีกว่า สำหรับการค้าผ่านแดน พบว่ายังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามมีมูลค่ามากที่สุด 34,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.63% เป็นการส่งออกมูลค่า 23,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.14% นำเข้า 10,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.92% รองลงมา คือ จีนตอนใต้ มูลค่า 33,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.90% เป็นการส่งออกมูลค่า 12,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.71% และนำเข้ามูลค่า 20,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.04% และสิงคโปร์ มูลค่า 32,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.61% เป็นการส่งออก 12,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.81% นำเข้า 20,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.55%

“การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้มีการขยายตัวสูง ทั้งการส่งออกและนำเข้า เป็นเพราะสินค้าเกษตรไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง ซึ่งมีการขยายตัวสูงถึง 224% และยังได้รับผลดีจาก AQSIQ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการอนุญาตการนำเข้าสินค้าเกษตรของจีนได้เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าผลไม้ของไทยที่สามารถส่งออกเข้าสู่ประเทศจีนได้ 22 รายการ เมื่อต้นปี 2561 ทำให้การส่งออกสินค้าผลไม้ของไทยเติบโตอย่างมาก เช่น มังคุด ลำไยแห้ง ทุเรียน ส่วนใหญ่ผ่านทางด่านโย่วอี้กวาน ด่านผิงเสียง ด่านตงซิน ด่านผู่จ้าย เป็นต้น รวมทั้งยังอนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังจีนได้ผ่านทางแม่น้ำโขงขึ้นไปท่าเรือกวนเหล่ยเพื่อจำหน่ายในมณฑลยูนนาน ทำให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นด้วย”นายอดุลย์กล่าว

สำหรับแผนงานและกิจกรรมที่จะใช้ผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วงครึ่งปีหลัง กรมฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับเพื่อนบ้าน (YEN-D) โดยวันที่ 16-18 ก.ค.2561 ผู้ประกอบการ YEN-D ของไทยประมาณ 100 ราย จะเดินทางไปเยือนกรุงพนมเปญ เพื่อเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการ YEN-D ของกัมพูชา และยังจะจัดกิจกรรม YEN-D Frontier อีก 3 รุ่น ที่สงขลา หนองคายและสระแก้ว เพื่อช่วยผู้ประกอบการตามแนวชายแดนขยายการค้ากับเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ จะจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา วันที่ 28 มิ.ย.- 1 ก.ค.2561 ที่จ.กาญจนบุรี มีภาครัฐและเอกชนจากตะนาวศรี มาพบปะกับภาครัฐและเจรจาธุรกิจกับเอกชนไทย วันที่ 19-22 ก.ค.2561 จะจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้ IMT-GT และBIMP-EAGA ครั้งที่ 4 ที่สงขลา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ