ครม.สัญจร ไฟเขียวชะลอข้าวนาปี 61/62 วงเงินรวม 9.7 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร ว่า ครม.สัญจรมีมติเห็นชอบมาตรการชะลอขายข้าวเปลือกนาปี 2561/2562 วงเงิน 97,950 ล้านบาท เป้าหมายชะลอข้าว 9 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินจ่ายขาด 62,890 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยจ่าย 1,500 บาท วงเงิน 22,506 ล้านบาท เป้าหมาย 2 ล้านตัน คิดเป็นเงินจ่ายขาด 4,088 ล้านบาท 2.โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือ ครัวเรือนไม่เกิน 18,000 บาท เวลาดำเนินการ 1 ก.ย.61-30 ก.ย.62 วงเงินจ่ายขาด 57,722 ล้านบาท

3.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาทและเงินจ่ายขาด 507 ล้านบาท เป้าหมาย 2 ล้านตัน 4.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวร้อยละ 3 เก็บสต็อก 60-180 วัน เป้าหมาย 5 ล้านตัน วงเงินจ่ายขาด 572 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ