อคส.เชิญผู้ประกอบการเจ้าของคลังสินค้า ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวและรมยากว่า 300 ราย ชี้แจงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามโครงการรับจำนำข้าวให้กับผู้ประกอบการ

อคส.เชิญผู้ประกอบการเจ้าของคลังสินค้า ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว-รมยากว่า 300 ราย ชี้แจงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามโครงการรับจำนำข้าวให้กับผู้ประกอบการ ในรอบค้างจ่าย ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 มูลค่า 3,463 ล้านบาท

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงเรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการเก็บรักษาข้าว ค่าตรวจสอบคุณภาพ และค่ารมยา ตามโครงการรับจำนำข้าว ให้กับผู้ประกอบการเจ้าของคลังสินค้า ผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพ และผู้ประกอบการดูแลรักษาข้าว กว่า 300 ราย ที่อคส. ยังค้างชำระ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการได้สามารถมีเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และธุรกิจ ซึ่งหากตัวเลขส่วนที่ค้างจ่ายของผู้ประกอบการ และตัวเลขที่ตรงกันกับ อคส. ก็จะสามารถทยอยชำระหนี้ให้ได้ทันที”

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2562 อคส. ได้รับอนุมัติงบประมาณตามที่ขอไป เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 3,463 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายให้กับผู้ประกอบการ ในรอบค้างจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีคลังที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ตั้งแต่ปีการผลิต 2551/52 ไปจนถึงปีการผลิต 2556/57 ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับเงินในสัดส่วนที่เป็นธรรมเท่าเทียมกัน หลังจากมีการตรวจสอบเอกสารถูกต้องตรงกันอย่างไรก็ดี ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า ได้ย้ำให้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสัญญาให้ชัดเจน และทำบันทึกการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งกรณีที่ได้รับเงินแล้ว และยังไม่ได้รับเงิน ก็สามารถทำบันทึก เพื่อจะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังคงมียอดค้างชำระของปีงบประมาณ 2561 ที่จะต้องเสนอขอตามปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ